Inapoi la Excel

8. Utilizarea functiilor

8.1. Modul de lucru cu functiile

1. Se selecteaza celula în care dorim sa apara rezultatul, se tasteaza simbolul = si se apasa sageata din dreptul casetei de denumire;
2. Se alege functia pe care dorim sa o folosim din lista care se deschide la apasarea sagetii din stânga barei de formule;
3. Daca functia dorita nu se afla în lista celor mai des utilizate functii, se alege comanda More Function… de la sfârsitul listei si se obtine fereastra:
4. Din fereastra Paste function se alege functia dorita si apoi se apasa butonul OK, urmând apoi caracteristicile fiecarei functii.
- Most Recently Used - ultimele functii folosite;
- All - toate functiile disponibile;
- Financial - functii legate de operatiuni financiare;
- Date & Time - functii referitoare la date calendaristice si timp;
- Math & Trig - functii matematice si trigonometrice;
- Statistical - functii legate de statistica;
- Lookup & Reference - functii pentru adrese de celule;
- Database - functii pentru lucrul cu baze de date;
- Text - functii legate de operatii asupra textelor;
- Logical - functii logice;
- Information - functii informative în legatura cu celulele asupra carora se aplica.

Daca stiti din ce categorie face parte functia dorita efectuati un clic în partea stânga a ferestrei pe categoria respectiva si apoi cautati în partea dreapta functia dorita.
Daca nu stiti din ce categorie face parte functia pe care doriti sa o folositi, cautati-o în categoria All.
Pentru o cautare mai rapida se executa un clic al mouse-ului pe optiunea All, iar apoi un click pe prima functie din partea stânga. Se tasteaza apoi litera cu care începe functia dorita pentru a se face saltul la functiile care încep cu acea litera si se continua cautarea.
Dupa ce se gaseste functia cautata, se selecteaza printr-un clic al mouse-ului pe aceasta si apoi se apasa butonul OK.

Observatie: În partea de jos a ferestrei sunt date câteva explicatii despre functia selectata si sintaxa functiei respective cu litere îngrosate.

8.2. Functii simple

8.2.1. Functii pentru celule cu valori numerice

Exemplu: Sa luam ca exemplu urmatorul tabel.

- Functia AVERAGE - Calculeaza media aritmetica a unor numere specificate astfel:
1. Se selecteaza celula în care vrem sa apara rezultatul;
2. Se tasteaza simbolul =;
3. Se alege din lista de functii AVERAGE si se deschide fereastra:
4. Pentru a specifica a cui medie aritmetica se calculeaza:
- În casuta Number1 se introduce primul set de celule consecutive astfel:
- Se apasa butonul cu sageata rosie din casuta Number1;
- Se selecteaza celulele care contin valorile a caror medie aritmetica se calculeaza;
- Se face revenirea la fereastra anterioara prin apasarea butonului cu sageata rosie din bara în care apar adresele celulelor selectate.
- Daca se doreste calcularea mediei aritmetice si din alte celule, se repeta procedeul anterior pentru casuta Number2, …
Observatie: Specificarea celulelor care contin valorile pentru care se calculeaza media aritmetica se poate face si prin scrierea adreselor sub forma A2:B5 de exemplu, (adica de la celula A2 pâna la celula B5 toate celulele se iau în considerare pentru calcularea mediei)
5. Dupa ce s-au specificat toate celulele dorite, se apasa butonul OK.
Exemplu: Sa calculam mediile elevilor din tabelul de mai sus.
- Selectati celula G4;
- Tastati simbolul =;
- Alegeti din lista cu functii AVERAGE;
- Apasati butonul cu sageata rosie din dreptul casutei Number1;
- Selectati celulele C4:F4 (de la C4 pâna la F4;
- Reveniti la fereastra anterioara apasând butonul cu sageata rosie;
- Apasati butonul OK.
Restul mediilor calculati-le dupa aceeasi metoda, sau extindeti formula cum am învatat într-unul din capitolele anterioare.

- Functia SUM - calculeaza suma valorilor din celulele specificate.
1. Se selecteaza celula în care vrem sa apara rezultatul;
2. Se tasteaza simbolul =;
3. Se alege din lista de functii SUM si se deschide fereastra:
4. Pentru a specifica a cui suma se calculeaza:
- În casuta Number1 se introduce primul set de celule consecutive la fel ca si în cazul mediei aritmetice;
- Daca se doreste calcularea sumei si din alte celule, se repeta procedeul anterior pentru casuta Number2, …
5. Dupa ce s-au specificat toate celulele dorite, se apasa butonul OK.
Exemplu: Sa calculam suma mediilor elevilor din tabelul de mai sus.
- Selectati celula G10;
- Tastati simbolul =;
- Alegeti din lista cu functii SUM;
- Apasati butonul cu sageata rosie din dreptul casutei Number1;
- Selectati celulele G4:G8 (de la G4 pâna la G8);
- Reveniti la fereastra anterioara apasând butonul cu sageata rosie;
- Apasati butonul OK.

- Functiile MAX, MIN - determina valoarea maxima, respectiv minima din celulele specificate
Metoda care se urmeaza este aceeasi ca si pentru suma, doar ca din lista de functii se alege optiunea MAX, respectiv MIN, iar fereastra care se deschide este de forma:
sau cea corespunzatoare functiei MIN.
Exemplu: Sa determinam media maxima, dintre mediile obtinute de elevi la examenul de bacalaureat, din tabelul de mai sus.
- Selectati celula G11;
- Tastati simbolul =;
- Alegeti din lista cu functii MAX;
- Apasati butonul cu sageata rosie din dreptul casutei Number1;
- Selectati celulele G4:G8 (de la G4 pâna la G8);
- Reveniti la fereastra anterioara apasând butonul cu sageata rosie;
- Apasati acum butonul OK.
Determinarea mediei minime ramâne ca tema.

- Functia ROMAN - realizeaza transformarea cifrelor arabe în cifre romane
1. Se selecteaza celula în care vrem sa apara rezultatul;
2. Se tasteaza simbolul =;
3. Se alege din lista de functii optiunea ROMAN si se deschide fereastra:
4. În casuta Number se introduce celula care contine numarul pe care dorim sa-l transformam;
5. Dupa revenirea la aceasta fereastra apasati butonul OK.
Exemplu: Sa completam pentru fiecare elev coloana Clasa cu valoarea din celula C1 transformata în cifre romane din tabelul de mai sus.
- Selectati celula C4;
- Tastati simbolul =;
- Alegeti din lista cu functii ROMAN;
- Apasati butonul cu sageata rosie din dreptul casutei Number;
- Selectati celula C1;
- Reveniti la fereastra anterioara apasând butonul cu sageata rosie;
- Apasati acum butonul OK.
Completati si pentru ceilalti elevi clasa cu aceeasi valoare prin scrierea de fiecare data a formulei sau prin extinderea primei formule.

8.2.2. Functii pentru celule care contin texte

- Functia LOWER - reda textul din celula specificata sau textul introdus în casuta Text din fereastra Lower scris cu litere mici.
- Functia UPPER - reda textul din celula specificata sau textul introdus în casuta Text din fereastra Upper scris cu majuscule.
- Functia LEN - reda numarul de caractere din care este compus textul din celula specificata sau textul introdus în casuta Text din fereastra Len.
Ferestrele corespunzatoare functiilor Upper si Len sunt asemanatoare ferestrei functiei Lower.
Specificarea celulei careia se aplica se face la fel ca si pentru functiile anterior prezentate sau se introduce efectiv textul caruia i se aplica functia.
Exemplu: Sa consideram urmatorul tabel:
Sa scriem în coloana B continutul coloanei A cu litere mici, în coloana C continutul coloanei A cu litere mari, iar în coloana D numarul de caractere din care sunt alcatuite textele continute de celulele din coloana A.
- Completarea coloanei B:
1) Selectati celula B1 si tastati simbolul =;
2) Din lista de functii alegeti LOWER;
3) Apasati butonul cu sageata rosie si selectati celula A1;
4) Reveniti la fereastra LOWER apasând butonul cu sageata rosie din bara în care apare adresa celulei A1;
5) Apasati apoi butonul OK.
Extindeti formula scrisa în celula B1 si pentru celulele B2, B3 si B4.
- Completarea coloanelor C si D se face în mod asemanator, alegând functia potrivita, si ramâne ca tema.
Rezultatul ar trebui sa fie urmatorul tabel:

8.2.3. Functii care ne dau informatii despre celule

- Functia ISBLANK - determina daca celula specificata este goala sau nu. În cazul în care este goala se afiseaza valoarea True, iar daca nu este goala se scrie valoarea False.
- Functia ISTEXT - determina daca celula specificata contine un text sau alt tip de valori. În cazul în care continutul ei este un text se afiseaza valoarea True, iar daca nu se scrie valoarea False.
Fereastra corespunzatoare acestor functii este asemanatoare celei de la functia LOWER, dar în loc de casuta Text avem casuta Value.
Exemplu: Sa consideram urmatorul tabel:
Sa scriem în coloana B daca în celulele din coloana A corespunzatoare avem un text sau nu, iar în coloana C sa se specifice daca în coloana A continutul celulelor corespunzatoare este vid sau nu.
- Completarea coloanei B:
1) Selectati celula B1 si tastati simbolul =;
2) Din lista de functii alegeti ISTEXT;
3) În casuta Value specificati celula A1;
4) Apasati apoi butonul OK.
- Completarea coloanei C se face în mod asemanator, alegând functia ISBLANK.

8.3. Functii conditionale (IF, SUMIF, COUNTIF) O functie conditionala este o functie care efectueaza o anumita operatie în functie de o conditie data.
Ne dam seama când este vorba despre o astfel de functie datorita cuvântului IF inclus în denumirea functiei, de exemplu functiile SUMIF (SUM + IF), COUNTIF (COUNT + IF).
- Functia IF - în functie de conditia data efectueaza o operatie sau alta.
- Forma:
IF(;;)
- Efect:
- Daca este îndeplinita conditia data atunci se evalueaza expr_adev, daca nu, se evalueaza expr_fals .
- Mod de utilizare:
1) Se selecteaza celula în care trebuie sa apara rezultatul si se tasteaza simbolul =;
2) Se alege din lista de functii optiunea IF în urma careia se va deschide fereastra:
3) În casuta Logical_test se introduce conditia, selectând unde este cazul celulele din tabel la fel ca si la celelalte functii.
4) În casuta Value_if_true se specifica ce se întâmpla daca este îndeplinita conditia.
5) În casuta Value_if_false se specifica ce se întâmpla daca nu este îndeplinita conditia.
6) Se apasa apoi butonul OK.
Observatie: În casutele Value_if_true si Value_if_false este permisa introducerea unei expresii construite cu o alta functie IF sau orice alt tip de functii.
Exemplu: Sa consideram urmatorul tabel:
Sa determinam în coloana C daca diferentele dintre celulele din coloana A si cele din coloana B sunt valori pozitive sau negative.
Adica daca A1 - B1 < 0 sa scriem în C1 "negativ", daca nu, sa scriem în C1 "pozitiv".
- Completarea celulei C1
1) Selectati celula C1 si tastati simbolul =;
2) Selectati functia IF;
3) Completati casutele din fereastra IF prin selectarea celulelor, acolo unde ele apar astfel:
4) Apasati butonul OK.
- Completarea celulelor C2 : C4 se face în mod analog, sau prin extinderea formulei si ramâne ca tema.
Tema: Sa se completeze coloana D astfel: daca A1 - B1 < 0 sa se afiseze B1-A1, iar daca nu, sa se afiseze A1 - B1(în loc de "negativ" va trebui sa completati casuta cu formula B1 - A1, iar în loc de "pozitiv" se va scrie A1 - B1).
- Functia SUMIF - calculeaza suma celulelor din domeniul selectat care îndeplinesc o conditie data.
- Mod de utilizare:
1) Se selecteaza celula în care trebuie sa apara rezultatul si se tasteaza simbolul =
2) Se alege din lista de functii optiunea SUMIF în urma careia se va deschide fereastra:
3) În casuta Range se selecteaza domeniul de celule care se evalueaza;
4) În casuta Criteria se introduce conditia care trebuie îndeplinita de celule pentru a fi adunate;
5) În casuta Sum_range se introduc celulele care trebuie adunate. Celulele din Sum_range sunt adunate numai daca celulele care le corespund în domeniul Range îndeplinesc criteriul de selectie. Daca Sum_range este omis, sunt adunate celulele specificate în casuta Range.
6) Se apasa apoi butonul OK.
- Functia COUNTIF - numara celulele din domeniul selectat care îndeplinesc o conditie data.
- Mod de utilizare:
1) Se selecteaza celula în care trebuie sa apara rezultatul si se tasteaza simbolul =;
2) Se alege din lista de functii optiunea COUNTIF în urma careia se va deschide fereastra:
3) În casuta Range se specifica domeniul caruia i se aplica numararea ;
4) În casuta Criteria se introduce conditia care trebuie îndeplinita ca sa fie numarate celulele;
5) Apoi se apasa butonul OK.

Exemplu: Fie urmatorul tabel în care dorim sa calculam suma valorilor produselor care au un pret mai mic de 100.000 (în functie de cantitatea existenta) în celula D7, iar în celula D8 sa avem numarul produselor cu pretul mai mic decât 100.000 lei.
- Calcul suma:
1) Selectati celula D7 (care trebuie sa fie goala) si tastati simbolul =;
2) Alegeti functia SUMIF;
3) În casuta Range selectati celulele de la B2 la B5 (B2:B5);
4) În casuta Criteria introduceti conditia <100000;
5) Apasati apoi butonul OK.
- Numarare produse:
1) Selectati celula D8 (care trebuie sa fie goala) si tastati simbolul =;
2) Alegeti functia COUNTIF;
3) În casuta Range selectati celulele de la B2 la B5 (B2:B5);
4) În casuta Criteria introduceti conditia <100000;
5) Apasati apoi butonul OK.

Observatie: Daca vreti ca preturile sa fie exprimate în lei si cu separatorul de mii asa ca în exemplul luat, nu le scrieti manual asa, ci scrieti-le ca pe orice alt numar, doar din cifre, iar apoi formatati celulele în asa fel încât sa obtineti forma dorita.

8.4. Functii de numarare

- Functia COUNT - numara celulele care contin valori numerice din domeniul de celule selectat.
- Mod de utilizare:
1) Se selecteaza celula în care trebuie sa apara rezultatul si se tasteaza simbolul =;
2) Se alege din lista de functii optiunea COUNT în urma careia se va deschide fereastra:
3) În casuta Value1 se introduce primul set de celule consecutive care se numara;
4) Daca exista mai multe seturi de celule, se introduc în casutele Value2 si cele care se deschid dupa completarea acestora;
5) Se apasa apoi butonul OK.

- Functia COUNTA - numara celulele care nu sunt vide din domeniul selectat.

- Functia COUNTBLANK - numara celulele vide din domeniul selectat.
Observatie: Modul de utilizare al acestor functii este asemanator celui de la functia COUNT.
Exemplu: Fie tabelul:
În celulele C7, C8, C9 s-au numarat celulele cu valori numerice, celulele nevide si celulele vide astfel:
- Numarare celule cu valori numerice:
1) Selectati celula C7 si tastati simbolul =;
2) Alegeti functia COUNT din lista;
3) Selectati în casuta Value1 celulele de la A1 pâna la C5
(domeniul A1:C5);
4) Apasati butonul OK.
- Numarare celule nevide:
1) Selectati celula C7 si tastati simbolul =;
2) Alegeti functia COUNTA din lista;
3) Selectati în casuta Value1 celulele de la A1 pâna la C5
(domeniul A1:C5);
4) Apasati butonul OK.
- Numarare celule vide:
1) Selectati celula C7 si tastati simbolul =;
2) Alegeti functia COUNTBLANK din lista;
3) Selectati în casuta Value1 celulele de la A1 pâna la C5
(domeniul A1:C5);
4) Apasati butonul OK.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii despre utilizarea programului excel.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in utilizarea programului excel, fara taxa de participare.