Inapoi la Excel

5. Copierea, mutarea si stergerea celulelor

5.1. Copierea celulelor

În mod normal, copierea unei celule se face în doua etape:
- copierea datelor sursa în memoria calculatorului într-o zona numita Clipboard;
- transferarea datelor din Clipboard în celulele destinatie.

Copierea sau mutarea datelor se poate face, în mare, dupa urmatoarele principii:

5.1.1. Copierea celulelor în întregime

Atunci când se copiaza o celula prin una din urmatoarele metode, Microsoft Excel copiaza celula în întregime, inclusiv formulele si valorile rezultate, comentariile si formatele celulelor.
A) Copierea folosind meniul Edit:
1. Se selecteaza celulele sursa (cele pe care dorim sa le copiem);
2. Din meniul Edit se alege comanda Copy;
3. Se selecteaza celula în care se face copierea (celula destinatie);
4. Din meniul Edit se alege comanda Paste.
B) Copierea folosind butoanele de pe bara cu instrumente Standard:
1. Se selecteaza celulele sursa (cele pe care dorim sa le copiem);
2. De pe bara cu instrumente Standard se apasa butonul Copy
3. Se selecteaza celula în care se face copierea (celula destinatie);
4. De pe bara cu instrumente Standard se apasa butonul Paste.
C) Copierea folosind meniul rapid:
1. Se selecteaza celulele sursa (cele pe care dorim sa le copiem);
2. Se apasa butonul drept al mouse-ului pe selectie si din meniul rapid se alege comanda Copy;
3. Se selecteaza celula în care se face copierea (celula destinatie);
4. Se apasa butonul drept al mouse-ului pe selectie si din meniul rapid se alege comanda Paste.
D) Copierea folosind tastele:
1. Se selecteaza celulele sursa (cele pe care dorim sa le copiem);
2. Se apasa combinatia de taste Ctrl + C;
3. Se selecteaza celula în care se face copierea (celula destinatie);
4. Se apasa combinatia de taste Ctrl + V.
Daca zona de copiere selectata include celule ascunse, Microsoft Excel copiaza, de asemenea, celulele ascunse. Daca zona de înlocuire contine rânduri sau coloane ascunse, atunci este necesar sa fie vizibila zona de înlocuire pentru a vedea tot ceea ce contin celulele copiate.
5.1.2. Copierea unor caractere în interiorul unei celule

1. Se executa un dublu clic pe celula care se editeaza;
2. În cadrul celulei, se selecteaza caracterele a caror copiere se doreste;
3. Se executa un clic pe butonul Copy sau se apasa combinatia de taste Ctrl + C;
4. În celula, se executa clic acolo unde se insereaza caracterele sau se face pozitionare cu ajutorul tastaturii;
5. Se executa un clic pe butonul Paste sau se apasa combinatia de taste Ctrl + V;
6. Se apasa tasta ENTER.

5.1.3. Copierea unei parti din continutul unei celule în alta celula

1. Se executa un dublu clic pe celula al carei continut se copiaza;
2. Din acea celula se selecteaza caracterele de copiat;
3. Pentru a copia selectia, se executa un clic pe butonul Copy sau se apasa combinatia de taste Ctrl + C;
4. Se executa un dublu clic pe celula în care vreti sa copiati datele;
5. În celula, se executa un clic acolo unde doriti sa inserati datele;
6. Se executa un clic pe butonul Paste sau se apasa combinatia de taste Ctrl + V;
7. Se apasa tasta ENTER.

Observatie:
- Pentru a copia o formula în întregime sau partial, selectati caracterele si executati clic pe Copy, apoi apasati tasta ESC pentru a va muta în afara celulei. Executati dublu clic pe celula unde vreti sa introduceti datele, pozitionati-va pe punctul de insertie si apoi executati clic pe Paste.
- Când executati dublu clic pe o celula sau apasati tasta F2 pentru a edita o celula, tastele sageata actioneaza numai în interiorul acelei celule. Pentru a utiliza tastele sageata pentru mutarea în alta celula, mai întâi apasati tasta ENTER pentru a finaliza modificarile de editare din celula activa.

5.1.4. Copierea celulelor în mod special

Uneori se doreste copierea anumitor caracteristici ale unor celule. În acest caz, în loc sa folosim metodele de mai sus trebuie respectate urmatoarele etape:
1. Se selecteaza celulele sursa (cele pe care dorim sa le copiem);
2. Prin una din metodele prezentate la paragraful 5.1.1. se efectueaza operatiunea Copy;
3. Se selecteaza celula destinatie (celula de la care se începe transferarea celulelor copiate);
4. Din meniul Edit se alege comanda Paste Special..., în urma careia se va deschide urmatoarea fereastra, din care se poate alege în functie de scop.

Prezentarea ferestrei Paste Special

Sectiunea Paste:
- Bifarea butonului All are ca efect copierea întregii celule.
- Bifarea butonului Formulas are ca efect copierea formulei din celulele selectate, fara a pastra celelalte informatii legate de celulele respective, cum ar fi încadrarea celulelor, formatul tipului de date, rezultatul,...
- Bifarea butonului Values are ca efect preluarea rezultatului din celulele selectate, adica a valorilor afisate.
- Bifarea butonului Formats are ca efect preluarea formatului celulelor selectate, fara alte informatii.
- Bifarea butonului Comments are ca efect copierea comentariilor asociate celulelor în cauza.
- Bifarea butonului All except borders are ca efect copierea modului de încadrare a celulelor în cauza.

Sectiunea Operation:
- Bifarea butonului None are ca efect înlocuirea celulelor destinatie cu celulele copiate.
- Bifarea butonului Add are ca efect adaugarea valorilor copiate la cele deja existente în celulele destinatie.
- Bifarea butonului Subtract are ca efect scaderea valorilor copiate din cele deja existente în celulele destinatie.
- Bifarea butonului Multiply are ca efect înmultirea valorilor copiate cu cele deja existente în celulele destinatie.
- Bifarea butonului Divide are ca efect împartirea valorilor deja existente în celulele destinatie la valorile copiate.

Ultima sectiune:
- Bifarea casutei Skip blank are ca efect ignorarea celulelor goale la copiere.
- Bifarea casutei Transpose are ca efect inversarea liniilor cu coloanele.
Observatie: Microsoft Excel insereaza datele copiate în rânduri si coloane consecutive. Daca zona de inserare contine rânduri sau coloane ascunse, ar trebui sa faceti vizibila zona de inserare pentru a vizualiza toate celulele copiate.
Tema: Sa luam urmatorul tabel:
Sa se copieze în celula C5 celula C4, în celula C6 doar formula din celula C4, în celula C7 doar formatul celulei C4, iar în celula C8 valoarea celulei C4.
Încercati acum sa copiati celulele din coloana B în coloana E astfel: în E4 bifând optiunea None din sectiunea Operation, în E5 folosind optiunea Add, în E6 folosind optiunea Substrat, în E7 folosind optiunea Multiply, iar în E8 folosind optiunea Divide si observati efectele produse de fiecare tip de copiere.

5.2. Mutarea celulelor

La fel ca si copierea, mutarea unei celule se face în doua etape:
- copierea datelor sursa în memoria calculatorului într-o zona numita Clipboard;
- transferarea datelor din Clipboard în celulele destinatie si stergerea lor din celulele sursa.
Mutarea celulelor se face în acelasi mod ca si copierea, doar ca la pasul 2, în loc de optiunea Copy (în toate variantele ei) se alege optiunea Cut (din meniul Edit, din meniul rapid, combinatia de taste Ctrl + X sau butonul Cut de pe bara cu instrumente Standard).
Mutarea celulelor se poate face si prin tragerea lor cu ajutorul mouse-ului astfel:
1. Se selecteaza celulele pe care doriti sa le mutati;
2. Se trage mouse-ul pe suprafata selectata pâna când cursorul devine de forma
3. Tinând apasat butonul stâng al mouse-ului se trage de acesta pâna la locul în care se doreste mutarea;
4. Când se ajunge la destinatie se elibereaza butonul mouse-ului.
Tema: Având tabelul construit anterior, mutati celulele completate din coloana A (cele care contin denumirea produselor) în coloana E.

5.3. Stergerea celulelor

Atunci când vorbim despre stergerea unei celule ne putem referi fie la golirea celulei, fie la eliminarea ei din foaia de calcul. Astfel, avem urmatoarele moduri de a sterge o celula:

5.3.1. Golirea celulei

Pentru a goli o celula se procedeaza astfel:
1. Se selecteaza celula care se goleste;
2. Din meniul Edit se alege comanda Clear..., dupa care, în functie de ceea ce vrem sa eliminam se poate alege:
- Contents Del - goleste celula de continut
- Formats - anuleaza tipul de formatare a celulei
- Comments - goleste celula de comentarii
- All - determina aducerea celulei la forma initiala
Pentru golirea celulei de continut se poate apela si la meniul rapid, apasând butonul drept al mouse-ului pe celula selectata, si alegând de aici comanda Clear Contents.
Tema: Considerând exemplul luat la începutul capitolului, stergeti formatul celulei C4, tot ceea ce tine de celula C5 si introduceti apoi suma de 2000000, continutul celulei C6 si introduceti apoi valoarea de 5000000.
Observati apoi efectele produse asupra fiecareia din celulele modificate.

5.3.2. Eliminarea celulei din foaia de calcul

Odata cu eliminarea unei celule din foaia de calcul, în interiorul acestei se produc anumite modificari, deoarece spatiul lasat de celula stearsa nu poate ramâne neînlocuit. Astfel putem alege modul în care se modifica foaia de calcul prin:
1. Selectarea celulei sau celulelor care se elimina;
2. Din meniul Edit se alege comanda Delete... sau din meniul rapid obtinut prin apasarea butonului drept pe zona selectata se alege comanda Delete...;
3. Din fereastra care se deschide se alege modul în care se modifica foaia de calcul astfel:
- Shift cells left - determina deplasarea celulelor de pe aceeasi linie cu celula sau celulele eliminate spre stânga;
- Shift cells up - determina deplasarea celulelor de pe aceeasi coloana cu celula sau celulele eliminate mai sus;
- Entire row - determina eliminarea întregii linii pe care se afla celula care trebuie eliminata;
- Entire column - determina eliminarea întregii coloane pe care se afla celula care trebuie eliminata.
Tema: Considerând exemplul luat la începutul capitolului, eliminati celula E5 prin bifarea optiunii Shift cells up, celula D6 prin bifarea optiunii Shift cells left, celula B7 prin bifarea optiunii Entire row si celula A4 prin bifarea optiunii Entire column.
Observati, pe rând, efectele produse asupra fiecareia din celulele modificate.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii despre utilizarea programului excel.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in utilizarea programului excel, fara taxa de participare.