Inapoi la Excel

3. Formatarea celulelor

Evident, nu toate celulele dintr-un tabel pe care-l realizam în Excel contin acelasi tip de date. Mai întâi trebuie sa stim ca datele pe care le putem folosi în Excel pot fi: numerice, de tip text, de tip monetar (exprimate în $, DM, lei, ...), de tip data calendaristica, de tip procent, etc.
Pentru a face calculatorul sa înteleaga cu cel fel de informatii dorim sa lucram la un moment dat, trebuie sa specificam tipul datelor introduse. Acest lucru se realizeaza prin metoda numita formatarea celulelor.
În mod implicit, o celula este formatata la tipul general, lasând astfel programul sa hotarasca ce fel de informatie am introdus.
Observatie: desi pe masura ce scrieti, datele depasesc dimensiunea celulei în care scrieti (ex: când scrieti Nume si prenume.), când treceti la scrierea urmatoarei celule (Functia) nu scrieti în celula care este vizibil goala (E3), ci scrieti in celula imediat urmatoare (celula D3).
Scrieti deocamdata capul de tabel si datele din primele 5 coloane. Tabelul care rezulta va trebui sa arate astfel.
Observatie: o parte din date nu sunt vizibile. Pentru a vedea tot ce este scris redimensionati coloanele A, B, C si D folosind una din metodele învatate în capitolul 2. (indicata este folosirea meniului Format > Column > AutoFit Selection dupa ce în prealabil ati selectat zona de la A4 la E11).

3.1. Formatarea continutului unei celule

Prin formatarea continutului unei celule vom întelege stabilirea tipului de date care se vor introduce în celula respectiva.
Pentru a stabili tipul datelor dintr-o celula se parcurg urmatorii pasi:
1. Se selecteaza celula sau celulele care se formateaza;
2. - Din meniul Format se alege comanda Cells...
sau
- Se apasa butonul drept al mouse-ului pe zona selectata si din meniul rapid se alege comanda Format Cells...;
3. În fereastra care se deschide se apasa eticheta Number din partea de sus a ferestrei;
4. Din partea stânga a ferestrei Number se alege tipul datei care ne intereseaza (daca este cazul);
5. Din partea dreapta se fixeaza celelalte date referitoare la tipul pe care l-am ales;
6. Se apasa butonul OK.

3.1.1. Tipul numeric

Pentru stabilirea tipului numeric se alege din lista din partea stânga a ferestrei optiunea Number. Unde în partea dreapta avem posibilitatea de a stabili numarul de zecimale la care se face aproximarea numerelor si daca sa existe sau nu separatorul de mii (adica daca în loc de 3245 sa apara 3.425 sau 3425).
Specificarea numarului de zecimale se face completând casuta Decimal places: cu numarul de zecimal dorit.
Afisarea separatorului de mii se face prin bifarea casutei Use 1000 Separator (,).
Renuntarea la afisarea separatorului de mii se face prin debifarea casutei respective.
Tema: Formatati coloana A la tipul numeric, fara zecimale si fara separator de mii.

3.1.2. Tipul monetar

În coloana E, acolo unde s-au înregistrat salariile, vrem ca în loc de 1980000, de exemplu, sa apara ceva de genul 1.980.000 LEI. Pentru aceasta va trebui sa se efectueze urmatorii pasi:
1. Se selecteaza celulele care trebuie formatate (coloana E în cazul exemplului nostru);
2. Din meniu se alege comanda Format Cells... sau se apasa butonul drept al mouse-ului pe portiunea selectata si din meniul rapid se alege comanda Format Cells;
3. Din fereastra Format Cells se apasa eticheta Number;
4. Din partea stânga a ferestrei se selecteaza optiunea Currency si se obtine urmatoarea fereastra:
5. În partea dreapta a ferestrei se poate specifica numarul de zecimale care sa se afisez si simbolul monetar care trebuie folosit;
- În casuta Decimal places: se completeaza numarul de zecimale (în cazul nostru numarul de zecimale este 0);
- În casuta Symbol, se apasa sageata din dreapta si folosind bara de derulare a casutei se poate alege simbolul monetar dorit. (în cazul nostru cautati simbolul LEI).

3.1.3. Tipul Contabil (Accounting)

Este la fel ca si tipul monetar, diferenta constând în faptul ca în cazul valorilor nule se afiseaza - în loc de 0.

3.1.4. Tipul data calendaristica

Dupa cum putem vedea în exemplul luat, în coloana G avem exprimata aceeasi data calendaristica (15 mai 2001), dar sub forme diferite.
Pentru a formata una sau mai multe celule la acest tip se efectueaza urmatorii pasi:
1. Se selecteaza celulele care se formateaza;
2. Din meniu se alege comanda Format Cells... sau se apasa butonul drept al mouse-ului pe portiunea selectata, iar din meniul rapid se alege comanda Format Cells;
3. Din fereastra Format Cells se apasa eticheta Number;
4. Din partea stânga a ferestrei se selecteaza optiunea Data: si se obtine fereastra:
5. Din lista afisata în parte dreapta a ferestrei, sub denumirea Type, se alege modul în care sa fie afisata data calendaristica.

Observatie: când introduceti data calendaristica 15 mai 2001 introducerea faceti-o sub forma: 05/15/2001, deoarece acesta este, în general, tipul recunoscut de calculator. La afisare el va aparea dupa cum l-ati ales.
Tema: Formatati celulele din coloana G astfel încât dupa ce ati introdus peste tot data de 15 mai 2001 sa obtineti afisarea ca în exemplul luat la începutul capitolului.
În cazul tipului Time se procedeaza la fel ca si în cazul tipului data calendaristica.

3.1.5. Formatul procent

În coloana F datele pe care le avem sunt exprimate în procente (ex: 10%, 12%, etc.)
Pentru a obtine aceasta reprezentare, datele din aceasta coloana trebuie formatate la tipul Percentage astfel:
1. Se selecteaza celulele care se formateaza;
2. Din meniul Format se alege comanda Cells... sau apasând butonul drept pe selectie se alege din meniul rapid comanda Format Cells;
3. În fereastra Format Cells se apasa eticheta Number;
4. Din partea stânga a ferestrei se selecteaza optiunea Percentage
5. În casuta Decimal places se specifica numarul de zecimale care sa se afiseze.
Tema: Formatati celulele din coloana F la tipul Percentage, apoi introduceti datele din primul tabel de la începutul capitolului.
Celelalte tipuri de date pot fi alese în acelasi mod, motiv pentru care vom prezenta urmatorul mod de formatare a celulelor.
Tema: Încercati într-un alt tabel si celelalte tipuri de date.

3.2. Alinierea datelor în cadrul celulei

Dupa cum se poate observa în tabelul luat ca exemplu la începutul capitolului, în capul de tabel nu toate textele au aceeasi orientare sau acelasi tip de aliniere. Astfel: nr.crt. este scris vertical, nr. marca si Premiu sunt aliniate la centrul celulei, Functia apare în partea de jos a celulei, Data apare în partea de sus a celulei, Nume si prenume apare scris unul sub altul, iar Salariul de încadrare apare scris mai mic.
Acest lucru se întâmpla deoarece fiecare dintre acestea sunt formatate diferit.
Pentru a stabili modul în care este aliniat textul unei celule se procedeaza astfel:
1. Se selecteaza celula care se formateaza;
2. Din meniul Format se alege comanda Cells... sau apasând butonul drept al mouse-ului pe zona selectata se alege din meniul rapid comanda Format Cells;
3. În fereastra Format Cells se apasa eticheta Alignment din partea de sus a ferestrei rezultând urmatoarea fereastra:
4. Se stabileste alinierea:
a ) Din casuta Horizontal se stabileste modul de aliniere în cadrul celulei pe orizontala:
- Automat - General (îsi alege singur alinierea)
- La stânga - Left
- La centru - Center (ex: Nr.. marca, Premiu)
- La dreapta - Right
- Cu vizibilitate doar pe spatiul celulei - Fill
- La ambele capete - Justify
b ) Din casuta Vertical se stabileste modul de aliniere în cadrul celulei pe verticala:
- În partea de jos a celulei - Bottom (ex: Functia)
- La centru - Center (ex: Nr. marca, Premiu)
- În partea de sus a celulei - Top (ex: Data)
- În ambele sensuri - Justify
c ) Din casuta Orientation se stabileste modul de orientare a textului:
- Printr-un clic în dreptul punctelor de pe semicerc
sau
- prin efectuarea unui clic pe liniuta de la text si tragerea mouse-ului în directia dorita
sau
- prin scrierea unghiului de deplasare, exprimat în grade, în casuta Degrees.
Exemplu: Nr. crt. orientat la 90o fata de axa orizontala.
d ) Prin bifarea casutei Wrap text se determina modificarea înaltimii celulei în functie de continutul ei, astfel încât sa fie vizibil tot continutul celulei formatate astfel.
Exemplu: Numele si Prenumele
e ) Prin bifarea casutei Shrink to fit se determina modificarea dimensiunii scrisului astfel încât sa fie vizibil tot continutul celulei formatate.
Exemplu: Salariul de încadrare
f ) În cazul titlului tabelului luat ca exemplu, observam ca acesta este centrat nu doar în cadrul unei celule, ci la mijlocul tabelului, adica pe spatiul a 7 celule (de la A la G).
În situatii de acest gen:
- se selecteaza zona pe care se face centrarea, începând cu celula al carei continut se centreaza;
- se alege din meniu comanda Format Cells;
- se apasa eticheta Alignment din partea de sus a ferestrei;
- se bifeaza casuta Merge Cells
sau
- se apasa butonul Merge Cells de pe bara cu instrumente Formatting.
Exemplu: În cazul nostru vom selecta zona de la A1 la G1. Începând selectia, evident, de la celula A1 care contine textul "Lista premiilor pentru luna Mai" urmati pasii descrisi anterior.
Renuntarea la centrarea pe spatiul mai multor celule se face prin debifarea casutei Merge Cells din fereastra Format Cells Alignment.
Tema: Renuntati la centrarea titlului pe spatiul celulelor A1 : G1. Refaceti apoi centrarea prin apasarea butonului de pe bara cu instrumente Formatting.

3.3. Stabilirea fontului unei celule

Pentru modificarea fontului unei celule, se selecteaza celula respectiva si de pe bara cu instrumente Formatting se alege tipul fontului si dimensiunea acestuia
O alta metoda ar fi ca din meniul Format sa se aleaga comanda Cells si apoi prin apasarea etichetei Font sa se aleaga tipul si dimensiunea fontului din fereastra care se deschide.
Tema: Modificati dimensiunea caracterelor din capul de tabel la 12 si scrieti-l cu litere îngrosate.
3.4. Stabilirea modului de încadrare (bordare) a unei celule

Desi pe ecran se vad liniile delimitatoare dintre celule, la imprimare acestea nu apar. În cazul în care veti dori ca acestea sa fie vizibile, va trebui stabilit modul în care se încadreaza celulele.
Daca nu se doreste o liniere speciala a tabelului este suficient sa se selecteze zona de celule care se liniaza si prin apasarea sagetii din dreptul butonului borduri de pe bara cu instrumente Formatting sa se aleaga tipul de liniere.
Daca, însa, se doreste o liniere deosebita, de exemplu cu linii mai groase sau întrerupte se efectueaza urmatorii pasi:
1. Se selecteaza celulele care trebuie încadrate;
2. Se alege din meniul Format comanda Cells...;
3. Se apasa eticheta Border din partea de sus a ferestrei Format Cells si se obtine fereastra:
4. Se selecteaza din partea dreapta tipul de liniere care se foloseste pentru încadrare si culoarea ei din casuta Color;
5. În partea stânga se afla zona care se liniaza înconjurata de butoane care indica directia de liniere;
6. Dupa ce se stabileste modul de liniere se apasa butonul OK.
Tema: Încercati toate variantele de liniere pentru a observa cum functioneaza.
Tema: Selectati tot tabelul, mai putin titlul si stabiliti tipul de liniere cu linie normala si încadrare completa. Apoi selectati doar capul de tabel si alegeti linia groasa pentru a marca doar chenarul exterior, fara delimitare între coloane.

3.5. Stabilirea culorilor unei celule

Dupa selectarea celulelor se poate stabili fondul acestora prin apasarea sagetii de pe butonul de pe bara cu instrumente Formatting. Din lista de culori se alege culoarea dorita. O alta metoda ar fi folosirea meniului Format > Cells > Patterns.
Pentru a stabili culoarea fontului (scrisului) unei celule se apasa butonul de pe bara cu instrumente Formatting si se alege culoarea dorita.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii despre utilizarea programului excel.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in utilizarea programului excel, fara taxa de participare.