Inapoi la Excel

2. Scrierea primului registru de calcul

Un fisier Excel se numeste registru de calcul si la început este denumit automat de catre Excel Book1.xls. Acesta este alcatuit din mai multe foi de calcul numite implicit Sheet1, Sheet2, ...
Facând o comparatie între un registru de calcul si o biblioteca, putem spune ca:
- registrul de calcul (Book1.xls) = biblioteca
- foile de calcul (Sheet1, Sheet2, ...) = cartile din biblioteca.
Se poate schimba denumirea unui registru de calcul dupa cum dorim, dar extensia lui va ramâne .xls. De asemenea se pot modifica si numele foilor de calcul.

2.1. Prezentarea foii de calcul

2.1.1. Bara de titlu a registrului de calcul

Bara de titlu contine pictograma Excel-ului si numele registrului de calcul.
În partea dreapta exista, la fel ca si pe bara de titlu a programului, butoanele de minimizare, maximizare si închidere. Atunci când fereastra registrului de calcul este maximizata, bara de titlu a registrului se contopeste cu bara de titlu a programului Excel, iar numele programului Microsoft Excel va fi urmat de numele registrului de calcul. (Ex: Microsoft Excel - Book1.xls)

2.1.2. Notiuni de baza

O foaie de calcul este asemenea unei table de sah, în care avem 256 (adica 28 ) coloane numerotate astfel A, B, C, ..., Z, AA, AB, ..., AZ, BA, BB, ...,BZ, ..., IA, IB, ..., IV si 16.384 (adica 214) linii numerotate de la 1 la 16.384.
Un registru de calcul, asa cum am vazut putin mai înainte, este alcatuit din mai multe foi de calcul. Pentru a trece de la o foaie de calcul la alta se apasa butonul stâng al mouse-ului pe numele foii de calcul în care se doreste efectuarea saltului (de exemplu apasati pe Sheet3). Va dati seama ca trecerea la alta foaie a fost facuta deoarece numele foii de calcul apare scos în evidenta.
Literele sau grupurile de litere care marcheaza numerotarea coloanelor poarta numele de indicatori de coloane.
Cifrele care marcheaza numerotarea liniilor se numesc indicatori de linii.
Celula este casuta care se afla la intersectia dintre o coloana si o linie. Ea poate fi identificata prin specificarea coloanei si liniei care se intersecteaza. La selectarea unei celule, adresa ei se va afisa în caseta de denumire.
Exemplu: în figura de la începutul capitolului, celula noastra este celula aflata la intersectia coloanei A cu linia 1, având adresa A1 (vezi caseta de denumire).

Tema: Efectuati câte un clic pe diferite celule din foaia de calcul si urmariti în caseta de denumire adresele care se vor afisa.

2.2. Deplasarea în cadrul unei foi de calcul

Evident, deoarece o foaie de calcul are 256 coloane si 16.384 lini acestea nu pot fi vizibile simultan pe ecran. Din acest motiv, pentru a vedea la un moment dat zona din foaia de calcul care ne intereseaza va trebui sa ne deplasam în cadrul acesteia pâna când pe ecran va fi vizibila zona dorita.

2.2.1. Deplasarea folosind tastatura

Stim despre o celula ca este activa deoarece ea apare scoasa în evidenta prin culoare sau stralucire. Celula activa este celula selectata în momentul respectiv.
- sageti- deplasare cu o celula spre stânga, dreapta, sus, jos
- Ctrl + sageti - deplasare pe urmatoarea celula care nu este goala sau pe ultima celula din foaia de calcul în directia indicata
- Tab - deplasare cu o celula spre dreapta
- Enter - deplasare cu o celula mai jos
- Shift + Tab - deplasare cu o celula spre stânga
- Shift + Enter - deplasare cu o celula mai sus
- Home - deplasare în coloana A din rândul curent
- Ctrl + Home - deplasare în celula A1
- Ctrl + End - deplasare în ultima celula a zonei folosite
- PgUp, PgDown - deplasare cu un ecran mai sus, respectiv mai jos
- Alt + PgDown, PgUp - deplasare cu un ecran mai la dreapta, stânga
- Ctrl + PgDown, PgUp - deplasare în foaia de calcul urmatoare, anterioara

Tema: Verificati fiecare tip de deplasare.

2.2.2. Deplasarea folosind barele de derulare

Printr-un clic pe una din sagetile barei de derulare din partea dreapta a ferestrei se observa ca liniile vizibile ale foii de calcul se vor modifica, iar printr-un clic pe una din sagetile barei de derulare din partea de jos a ferestrei se schimba coloanele vizibile.

Exemplu: Daca apasati o singura data sageata în jos de pe bara de derulare din dreapta, prima linie a foii de calcul nu va mai fi linia 1, ci va fi linia 2. Cu un clic pe sageata în sus reveniti la vizualizarea începând cu linia 1.

Un alt mod de a modifica zona vizibila a foii de calcul folosind barele de derulare:
- Se apasa butonului stâng al mouse-ului pe una din barele de derulare si tinându-l apasat se trage mouse-ul în directia dorita pâna când pe ecran apare zona a carei vizualizare se doreste.

Observatie: Daca deplasarea se face cu ajutorul barelor de derulare, se modifica doar zona de vizibilitate, fara a se modifica si pozitia curenta în cadrul foii de calcul. Astfel, apasând o tasta în acest moment, zona de vizibilitate va reveni la zona în care se afla celula activa.

2.2.3. Deplasarea la o destinatie precisa

Daca se doreste deplasarea la o anumita celula din foaia de calcul, se parcurg urmatoarele etape:
1. Din meniul Edit se alege comanda Go to... sau se apasa combinatia de taste Ctrl + G;
2. În casuta Go to din fereastra care se deschide se alege numele la care se doreste deplasarea sau în casuta Reference se introduce adresa celulei la care se doreste deplasarea;
3. Se apasa apoi butonul OK din fereastra Go to.
2.3. Introducerea si modificarea datelor

Se alege celula în care se doreste introducerea datelor si se tasteaza textul dorit. Dupa ce ati terminat introducerea se trece la alta celula si se continua.
Daca va pozitionati pe o celula în care ati scris ceva, se poate observa ca în bara de formule apare afisat continutul celulei selectate.
Astfel, în cazul în care într-o celula este introdus un text gresit, se poate corecta continutul celulei prin modificarea celulei, fara a sterge tot continutul.
Pentru modificarea unei celule parcurgeti urmatoarele etape:
1. Se selecteaza celula al carei continut doriti sa-l modificati;
2. Se pozitioneaza cursorul mouse-ului în interiorul barei de formule si se executa un clic pe butonul stâng;
3. Cu ajutorul sagetilor de pe tastatura se realizeaza pozitionarea în locul în care s-a comis greseala;
4. Cu ajutorul tastei Delete se poate sterge câte un caracter din dreapta cursorului, iar cu ajutorul tastei Backspace se poate sterge câte un caracter din stânga cursorului. Se sterge ceea ce trebuie sters si se înlocuieste ceea ce trebuie;
5. Dupa ce s-a efectuat corectia, se apasa tasta Enter.

Exemplu: Introduceti în celula B3 textul "Prima cezlwula Excel" dupa care apasati tasta Enter. Observati acum ca textul introdus este gresit, deoarece as fi vrut sa introduceti textul "Prima celula Excel".

Corectare:
1. deplasati-va pe celula B3 în care ati introdus textul;
2. mergeti cu mouse-ul pe bara de formule si efectuati un clic în interiorul ei (oriunde);
3. pozitionati-va cu ajutorul sagetilor astfel: cezl(cursor)wula;
4. stergeti cu ajutorul tastei Delete litera w;
5. apasati o singura data tasta sageata stanga;
6. stergeti cu ajutorul tastei Backspace litera z;
7. apasati tasta Enter.
Acum în celula B3 ar trebui sa aveti textul dorit.
2.4. Cursorul mouse-ului

În functie de cum arata cursorul mouse-ului si functiile pe care le îndeplineste sunt diferite.
Astfel:
- pe o celula selectata determina mutarea continutului celulei în alta parte;
- pe una sau mai multe celule selectate determina crearea unei serii, în functie de continutul celulelor selectate, în continuare;
- pe una sau mai multe celule selectate determina continuarea selectiei în directia aleasa;
- pe delimitatorul dintre doi indicatori de coloana, respectiv linie determina modificarea dimensiunii primei coloane, respectiv linii;
- pe o fereastra determina redimensionarea ferestrei respective.

2.5. Selectarea celulelor

Pentru a efectua o operatie asupra unei celule sau asupra unui grup de celule acestea trebuie mai întâi selectate.
Stim despre una sau mai multe celule ca sunt selectate, deoarece apar scoase în evidenta prin stralucire sau culoare.
Selectarea unei celule se face printr-un clic pe butonul stâng al mouse-ului pe celula respectiva sau prin deplasarea cu ajutorul tastaturii pe celula respectiva (vezi paragraful 2.2.1.).
Selectarea unui grup de celule consecutive cu ajutorul tastaturii:
- Se selecteaza prima celula;
- Tinând apasata tasta Shift se continua selectia prin apasarea sagetilor pentru specificarea directiei în care se face selectia.
Selectarea unui grup de celule consecutive cu ajutorul mouse-ului
- Se selecteaza prima celula si tinând apasat butonul stâng al mouse-ului se deplaseaza în directia dorita.

Exemplu: Selectati celula B2 printr-un clic al mouse-ului pe ea.
- tineti apasata tasta Shift si apasati sageata stanga de 4 ori;
- apasati apoi tasta sageata jos de 2 ori.
Ar trebui ca acum sa aveti selectate pe ecran celulele de la B2 la D5.

Tema: Încercati sa selectati acelasi grup de celule folosind mouse-ul.

Selectarea unui grup de celule care nu sunt consecutive

Pentru a selecta un grup de celule neconsecutive se selecteaza primul grup de celule consecutive, apoi tinând apasata tasta Ctrl se continua selectarea celorlalte celule dorite.

Tema: Selectati grupul de celule de la B2 la C6 asa cum am învatat putin mai înainte, apoi tineti apasata tasta Ctrl si selectati grupul de celule de la D3 la F6.

Selectarea unei coloane

Pentru a selecta o coloana executati un clic pe indicatorul de coloana (litera care apare deasupra coloanei).

Selectarea mai multor coloane

Pentru a selecta mai multe coloane consecutive se executa un clic pe indicatorul primei coloane pe care doriti sa o selectati, apoi
a) tinând apasat butonul mouse-ului se deplaseaza în directia dorita sau
b) tinând apasata tasta Shift se apasa sageata la stânga, respectiv dreapta, în functie de directia în care se doreste selectia.
Pentru selectarea unor coloane neconsecutive, la fel ca în cazul celulelor neconsecutive, dupa ce se selecteaza primul grup de coloane, tinând apasata tasta Ctrl se continua selectia.

Selectarea unei linii

Pentru a selecta o linie se efectueaza un clic cu ajutorul mouse-ului pe indicatorul liniei respective.

Selectarea mai multor linii

Selectarea mai multor linii, consecutive sau neconsecutive, se face la fel ca selectarea coloanelor, dar în loc de indicatorii de coloana se va actiona asupra indicatorilor de linie, iar în cazul utilizarii tastaturii, în loc de sagetile la stânga, respectiv dreapta, se vor folosi sagetile în sus, respectiv în jos.

Tema: Selectati coloanele C, D, F si G. Apoi selectati liniile 2,3,6 si 8.

2.6. Modificarea dimensiunii unei coloane, linii

Exista situatii în care dorim ca anumite coloane sa fie mai late decât altele.

Exemplu: Scrieti în celula A1 textul "Prima celula Excel", iar în celula B1 textul "Ianuarie". Se observa ca dupa scrierea textului din celula B1, textul din celula A1 nu mai este vizibil în întregime, motiv pentru care va trebui modificata dimensiunea celulei A1.
- Cu ajutorul mouse-ului
Cel mai simplu mod de a modifica dimensiunile unei celule este prin pozitionarea mouse-ului pe marginea din dreapta celulei, în partea de sus a acesteia, acolo unde sunt indicatorii de coloane si prin tragerea cu ajutorul mouse-ului într-o parte.
- Folosind meniul, la o dimensiune specificata
În cazul în care se doreste ca modificarea dimensiunii celulei la o anumita dimensiune, (de exemplu la 5), se parcurg urmatoarele etape:
1. Se selecteaza coloana /coloanele sau o celula din coloana a carei dimensiune se modifica;
2. Din meniul Format se alege optiunea Column sageata dreapta Width...;
3. În casuta din fereastra care apare pe ecran se introduce dimensiunea dorita (de exemplu 5 );
4. Se apasa butonul OK.
Se observa ca celula (sau celulele) asupra careia s-a produs modificarea si-a schimbat dimensiunea.
- Folosind meniul, în functie de cel mai lung text continut de o celula din coloana.
Într-o coloana, de cele mai mute ori vom avea celule cu continuturi de lungimi diferite. Pentru a modifica dimensiunea coloanei astfel încât sa fie vizibile toate datele din aceasta coloana se parcurg urmatorii pasii:
1. Se selecteaza coloana respectiva;
2. Din meniul Format se alege comanda Column;
3. Din meniul asociat comenzii Column se alege optiunea AutoFit Selection;

Tema: Dimensionati coloanele A si B la 4. Observati ca ele se micsoreaza. Modificati din nou dimensiunea coloanelor A si B astfel încât sa fie vizibil pe ecran tot textul.

Pentru modificarea dimensiunilor unei linii se procedeaza la fel ca si pentru modificarea unei coloane, doar ca din meniul Format se alege comanda Row în loc de Column.
Deoarece pentru coloane modificam latimea, iar pentru linii modificam înaltimea, în loc de optiunea Width... de la Column, pentru Row va aparea optiunea Height...
Pentru modificarea directa, folosind mouse-ul, cursorul se pozitioneaza în zona indicatorilor de linii, pe marginea de jos a liniei care se modifica.

Tema: Dimensionati liniile 3 si 4 la 20. Refaceti apoi dimensiunile liniilor folosind din meniul Format optiunea Row AutoFit.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii despre utilizarea programului excel.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in utilizarea programului excel, fara taxa de participare.