Inapoi la Excel

13. Construirea graficelor

Alaturi de utilizarea formulelor, posibilitatea construirii graficelor face ca programul Excel sa fie foarte des utilizat. Crearea graficelor se realizeaza prin intermediul modulului grafic, care pune la dispozitia utilizatorilor o gama variata de tipuri de grafice.
Pentru a construi un grafic, mai întâi trebuie sa avem un tabel pe baza caruia sa realizam graficul.
Exemplu: Ca sa nu facem doar teorie, fara a vedea efectiv cum se face un grafic, sa consideram urmatorul tabel:
Pentru construirea tabelului introduceti doar titlul, capul de tabel, numele si salariul de încadrare, restul calculati-le dupa formula:
= salar încadrare * procentul specificat pentru fiecare coloana,
iar pentru restul de plata folositi formula:
= salar de încadrare - somaj -cas - sanatate - impozit - avans

13.1. Etapele de construire a unui grafic

Din meniul Insert se alege comanda Chart sau se apasa butonul Chart de pe bara cu instrumente standard.
În urma efectuarii acestei operatiuni pe ecran se va deschide fereastra primei etape din cele patru ale constructiei graficului.
Înainte de a începe prezentarea primei etape, sa vedem ce reprezinta butoanele care apar în fiecare fereastra din cele patru etape.
- Butonul Cancel - prin apasarea lui se renunta la construirea graficului;
- Butonul Back - prin apasarea lui, atunci când este activ, se realizeaza revenirea la etapa anterioara de constructie;
- Butonul Next > - prin apasarea lui, atunci când este activ, se realizeaza trecerea la etapa urmatoare de constructie a graficului;
- Butonul Finish - prin apasarea lui se încheie procesul de construire a graficului.

13.1.1. Tipuri de grafice

Alegerea tipului de grafic este prima etapa în realizarea unui grafic. Imediat dupa apelarea sesiunii de construire a graficului prin intermediul comenzii Chart din meniul Insert sau prin apasarea butonului Chart, pe ecran apare fereastra:
În partea din stânga a ferestrei avem tipurile de grafice pe care le putem alege, iar în partea din dreapta avem câteva modele (sau subtipuri) pentru fiecare tip de grafic.
Putem construi:
- Grafice liniare - tipul Line cu subtipurile asociate - se pot folosi pentru a evidentia evolutia uneia sau mai multor variabile în functie de o alta variabila independenta;
- Histograme - tipurile Bar, Column, Cylinder, Cone, Pyramid cu subtipurile asociate - se pot folosi pentru a compara între ele valorile mai multor variabile;
- Grafice X-Y - tipurile (XY Scatter) si Bubble cu subtipurile asociate - permit punerea în evidenta a relatiei dintre doua grupe de date;
- Grafice sub forma de arie - tipul Area cu subtipurile asociate - permit reprezentarea sub forma de arii a unor variabile în functie de o variabila independenta;
- Grafice sub forma de suprafata - tipul 3D Surface cu subtipurile asociate - permit reprezentarea sub forma de suprafete a unor variabile în functie de 2 parametrii;
- Grafice vectoriale - tipurile Pie si Doughnut cu subtipurile asociate - permit compararea partilor componente ale unui întreg si evidentierea acestora;
- Grafice radiale - tipul Radar cu subtipurile asociate - datele sunt prezentate pe axe radiale;
- Stock - permit reprezentare unor parametrii în probleme legate de stocuri.
Observatie: pot sa apara si alte tipuri de grafice, în functie de versiunea folosita.
Dupa ce ati ales, din tipul de grafic, subtipul pe care doriti sa-l construiti apasati butonul Next pentru a trece la urmatoarea etapa de construire a graficului.
Exemplu: Alegeti pentru tabelul nostru luat ca exemplu, tipul de grafic Bar, si ultimul subtip de pe linia a doua. Apasati apoi butonul Next si urmariti mai departe urmatoarele etape pe care le vom prezenta.

13.1.2. Stabilirea sursei

Dupa apasarea butonului Next pe ecran ar trebui sa apara fereastra a doua.
În casuta Data range se selecteaza, la fel ca la formule, sursa. Prin sursa întelegem acele celule din tabel pentru care se construieste graficul, tinând cont ca prima linie si prima coloana selectata vor constitui etichete.
Prin bifarea lui Rows sau Columns se stabileste modul în care se construieste graficul: pe linii sau pe coloane.
În partea de sus a ferestrei, dupa selectarea sursei, va aparea imaginea graficului care se construieste.
Daca se constata ca nu se obtine tipul de grafic dorit, se apasa butonul Back si se selecteaza din nou tipul graficului, parcurgând pasii deja prezentati.
Dupa ce s-a ajuns la forma dorita se apasa butonul Next.
Exemplu: Apasati butonul cu sageata rosie din casuta Data range si selectati celulele de la B3 la H9 inclusiv, iar apoi reveniti la fereastra anterioara prin apasarea butonului cu sageata rosie din bara în care s-au scris adresele celulelor selectate.
- În acest moment pe ecran ar trebui sa aveti ceva de genul:
- Bifati odata optiunea Rows si apoi optiunea Columns pentru a observa modificarile ce au loc pe grafic (priviti legenda si ce scrie în dreptul axelor).

13.1.3. Stabilirea caracteristicilor elementelor graficului

Dupa apasarea butonului Next pe ecran ar trebui sa apara fereastra a treia, care contine mai multe etichete, fiecare deschizând câte o fereastra.
Caracteristic tuturor acestor ferestre este faptul ca prin intermediul lor se stabilesc informatiile care apar pe grafic, cum ar fi: titlu, axe, legenda, etc.
Sa le luam pe rând:

- Precizarea titlului si a denumirilor axelor
Apasând eticheta Titles se obtine fereastra:
În casuta Chart title se introduce titlul care va aparea deasupra graficului.
În casutele corespunzatoare axelor se trec etichetele care apar atasate fiecarei axe.
Exemplu: Scrieti ca titlu textul "Salarii luna Iunie 2001", în dreptul casutei Category (X) axis scrieti textul "Angajati", iar în dreptul casutei Value (Z) axis scrieti textul "Modul de împartire a venitului brut".
Observati ca dupa completarea fiecarei casute apar modificari în partea dreapta a ferestrei, acolo unde este reprezentat graficul.
Observatie: În functie de tipul de grafic ales, si orientarea axelor se modifica. Dupa ce terminati acest capitol reluati exemplul dat si alegeti un alt tip de grafic. Veti observa astfel ca fereastra a treia difera de la un grafic la altul.

- Stabilirea informatiilor legate de axe
La apasarea etichetei Axes se obtine o fereastra asemanatoare ferestrei pentru stabilirea titlului, dar în partea stânga apare:
Prin bifarea butoanelor din aceasta fereastra se pot observa modificarile pe grafic. Toate modificarile sunt legate de ceea ce se scrie în dreptul axelor.

- Stabilirea modului de împartire a graficului
"grid-area graficului"
Apasând eticheta Gridlines se obtine o fereastra asemanatoare ferestrei pentru stabilirea titlului, dar în partea stânga apare:
Prin bifarea casutei Major gridlines se obtine o liniere a graficului cu un pas mai mare, iar prin bifarea casutei Minor gridlines se obtine o liniere mai marunta a graficului, pe axa corespunzatoare.
Tema: Bifati, pe rând, fiecare casuta si observati modificarile produse pe grafic.

- Stabilirea pozitiei legendei
Apasând eticheta Legend se obtine o fereastra asemanatoare ferestrei pentru stabilirea titlului, dar în partea stânga apare:
Prin bifarea casutei Show legend se realizeaza afisarea legendei. Printr-un nou clic pe aceasta se anuleaza afisarea legendei.
În cazul în care s-a stabilit afisarea legendei, se ofera posibilitatea stabilirii pozitiei în care sa fie afisata aceasta, în raport cu zona rezervata graficului.
Astfel:
- Bottom - determina afisarea în partea de jos;
- Corner - determina afisarea în colt;
- Top - determina afisarea în partea de sus;
- Right - determina afisarea în partea dreapta;
- Left - determina afisarea în partea stânga.

- Stabilirea informatiilor care se afiseaza efectiv pe grafic
Apasând eticheta Data labels se obtine o fereastra asemanatoare ferestrei pentru stabilirea titlului, dar în partea stânga apare:
În functie de tipul de grafic ales se activeaza si celelalte optiuni.
- None - nu se afiseaza nimic pe grafic;
- Show Value - se afiseaza valorile corespunzatoare fiecarei categorii reprezentate;
- Show percent - se afiseaza procentele în care se regasesc valorile reprezentate în grafic;
- Show label - se afiseaza etichetele valorilor reprezentate;
- Show label and percent - se afiseaza atât etichetele cât si procentul în care se regaseste fiecare valoare reprezentata.
- Show label - se afiseaza etichetele valorilor reprezentate;
- Show label and percent - se afiseaza atât etichetele cât si procentul în care se regaseste fiecare valoare reprezentata.
Tema: Încercati-le pe rând, pe cele disponibile, iar la modificarea tipului de grafic (puteti alege varianta Pie) încercati-le din nou.

- Includerea în grafic a tabelului pentru care s-a construit graficul
Prin apasarea etichetei Data Table pe ecran apare o fereastra care prin bifarea casutei Show data table determina includerea în zona rezervata construirii graficului a tabelului pentru care se realizeaza graficul.
Tema: Includeti tabelul în graficul pe care-l construiti ca exemplu.
Dupa ce s-au stabilit caracteristicile graficului se poate trece la ultima etapa, prin apasarea butonului Next.

13.1.4. Stabilirea locului în care sa apare graficul

În aceasta ultima etapa, în fereastra care apare pe ecran se specifica locul în care se doreste construirea graficului.
Posibilitatile pe care le avem sunt:
- Pe aceeasi foaie de calcul cu tabelul din care s-au preluat datele - bifând butonul As object in si lasând foaia de calcul aleasa implicit;
- Pe o alta foaie de calcul specificata de dumneavoastra prin selectarea ei din casuta As object in;
- Pe o foaie noua, destinata doar graficului - prin bifarea casutei As new sheet.
Exemplu: Pentru exemplu considerat de noi alegeti aceeasi foaie de calcul pe care se afla si tabelul, iar apoi apasati butonul Finish.

13.2. Modificarea unui grafic

13.2.1. Cu ajutorul barei cu instrumente

În zona destinata graficului, numita Chart Area sunt reunite mai multe elemente: titlul, etichetele fiecarei axe, legenda, componentele colorate care formeaza graficul, etichetele de pe ele (acolo unde este cazul), axele, zona pe care apare graficul efectiv, gridarea zonei respective, etc.
Toate aceste elemente care alcatuiesc graficul, le vom numi, pe scurt, obiecte.
Apasând butonul drept pe una din barele cu instrumente vizibile sau alegând din meniul View comanda Toolbars, veti obtine meniul cu toate barele de instrumente disponibile. Din acest meniu bifati optiunea Chart.
Astfel, pe ecran va aparea bara cu instrumente pentru prelucrarea graficului.
Mai întâi, consideram ca trebuie precizat faptul ca tot ceea ce apare dupa apasarea butonului Finish din etapa de construire a graficului nu este un singur element.
Sa luam acum fiecare componenta în parte:
- Din casuta Category Axis Title, apasând pe sageata din dreapta ei, se poate selecta obiectul din zona graficului asupra caruia se doreste efectuarea unei modificari.
Exemplu: Selectati zona alocata întregului grafic prin alegerea obiectului Chart Area.
- Butonul permite modificarea culorii, fontului sau a proprietatilor obiectului selectat.
Exemplu: - Modificati culoarea obiectului selectat anterior apasând butonul prezentat. Apasati eticheta Patterns a ferestrei care se deschide, iar apoi butonul Fill Effects… Din fereastra obtinuta apasati eticheta Texture si de aici alegeti textura care va place. Apasati apoi butonul OK si veti reveni la fereastra initiala. Apasati si aici butonul OK.
- Ati vazut ce frumos s-a schimbat fondul pe care sunt asezate celelalte obiecte ?
Tema: 1. Încercati si celelalte optiuni pentru culori. (Nu aveti de ce va teme. Nu puteti strica nimic de aici, indiferent de variantele pe care le alegeti).
2. Selectati si alte obiecte si modificati-le caracteristicile (culoarea, fontul) cu ajutorul butonului prezentat anterior si a ferestrelor care se deschid ca urmare a apasarii acestuia.
- Butonul permite efectuarea unor modificari asupra tipului de grafic care a fost ales atunci când s-a facut constructia.
Tema: daca doriti, puteti trece prin toate variantele oferite.
- Butonul care permite afisarea sau renuntarea la afisarea legendei;
- Butonul care permite afisarea sau renuntarea la afisarea tabelului din care s-a construit graficul;
- Butoanele care permit modificarea orientarii graficului, pe linii sau pe coloane. Daca apasati pe ele si urmariti atent legenda si etichetele axelor va veti da seama imediat despre ce este vorba.
- Butoanele care permit modificarea orientarii scrisului selectat.
Tema: Selectati ca obiect etichetele din dreptul axei X si apasati, pe rând cele doua butoane. Observati modificarile.

13.2.2. Prin intermediul meniului rapid

Selectând orice obiect din zona graficului si apasând butonul drept, se obtine un meniu care permite efectuarea modificarilor asupra obiectului selectat.
Daca se executa un dublu clic pe obiectul selectat, se va obtine o fereastra prin intermediul careia se pot efectua modificari asupra fontului si culorii obiectului selectat.

13.3. Stergerea unui grafic

Se poate sterge câte un element al graficului respectând pasii urmatori:
1. Se selecteaza obiectului care se sterge;
2. Se apasa butonul drept pe selectie;
3. Se alege comanda Clear din meniul rapid.
Stergerea unui grafic se face prin selectarea lui printr-un clic pe zona graficului si apasarea tastei Delete sau alegerea comenzii Clear din meniul rapid.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii despre utilizarea programului excel.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in utilizarea programului excel, fara taxa de participare.