Inapoi la Engleza

The Numeral - Numeralulul

Numeralul (The Numeral) reprezinta partea de vorbire care exprima o cifra, num?rul sau ordinea obiectelor, tot ce e legat de numere. Deseori determina un substantiv si apare înaintea aceluia.
Exista mai multe tipuri de numeral, dintre care cele mai frecvent ulilizate sunt: Numeralul cardinal si Numeralul ordinal. In afara de acestea doua, mai sunt numeralele: fractionar, colectiv, multiplicativ si distributiv.

1. Numeralul cardinal

Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral) exprima o cifra sau numarul obiectclor.
Numerele cardinale de la 1 la 12 în limba engleza sunt urmatoarele:
0 - zero (zero, null)
1 - one (unu)
2 - two (doi)
3 - three (trei)
4 - four (patru)
5 - five (cinci)
6 - six (sase)
7 - seven (sapte)
8 - eight (opt)
9 - nine (noua)
10 - ten (zece)
11 - eleven (unsprezece)
12 - twelve (doisprezece)
- Intre 13 si 19 numerele se compun prin adaugarea terminatiei "-teen" la numerele 3-9.
(Numeralele 13 si 15 prezinta deosebiri ortografice si de pronuntie fata de numeralele 3 si 5 de la care sau format)
13 - thirteen (treisprezece)
14 - fourteen (patrusprezece)
15 - fifteen (cincisprezece)
16 - sixteen (saisprezece)
17 - seventeen (saptesprezece)
18 - eighteen (optsprezece)
19 - nineteen (nouasprezece)
- Zecile (20-90) se formeaza de la numerele 2-9 la care se adauga terminatia "-ty" (cu deosebiri ortografice la numerele 20, 30, 40 si 50).
20 - twenty (douazeci)
30 - thirty (treizeci)
40 - forty (patruzeci)
50 - fifty (cincizeci)
60 - sixty (saizeci)
70 - seventy (saptezeci)
80 - eighty (optzeci)
90 - ninety (nouazeci)

Numele zecilor la plural: twenties, thirties, forties, fifties etc., precedate de articolul "the" sau alt determinant, sunt folosite pentru a exprima o perioada sau vârsta:
The literature of the thirties. - Literatura anilor `30.
She was a good-looking woman in her forties. - Era o femeie frumoasa între 40 si 50 de ani.

- Numele zecilor se leaga de unitati direct, cu ajutorul unei liniute de unire:
21 - twenty-one (douazeci si unu)
35 - thirty-five (treizeci si cinci)
68 - sixty-eight (saizeci si opt)
79 - seventy-nine (saptezeci si noua)
89 - eighty-nine (optzeci si noua)
- Sutele se formeaza adaugand dupa numar cuvantul "hundred", iar miile se formeaza adaugand cuvantul "thousand".
100 - one hundred (o suta)
700 - seven hundred (sapte sute)
1000 - one thousand (o mie)
3000 - three thousand (trei mii)
- Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin "and" de cele care denumesc zeci si unitati.
115 - a/one hundred and fifteen
735 - seven hundred and thirty-five
3008 - three thousand and eight
- Atunci când numerele denumind zecile, sutele, miile, milioanele sunt necunoscute, acestea apar la form? de plural: tens (zeci), hundreds (sute), thousands (mii), millions (milioane).
In limba engleza, cuvântul care defineste miliardul este "billion".

- Spre deosebire de limba român? (unde pentru unitatiu se foloseste virgula (,) iar pentru separarea miilor se foloseste punctul (.)), in limba engleza este invers; unitatile se separa prin punct si miile se separ? prin virgul: 0.8; 2.35; 1,789; 3,358.78 etc,

- Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love.
zero - în matematic? si indicarea temperaturii
oh - la numerele de telefon
nil si nothing - pentru exprimarea scorului la fotbal
love - în tenis

Exemple:
It is four degrees below zero. - Sunt minus patru grade.
Dial 6070... - Formeaza six-oh-seven-oh...
Leeds United won 3-0 (four nil sau four to nothing). - Leeds a câstigat cu 3:0.
Nastase leads by 30:0 (thirty-love). - Nastase conduce cu 30:0.

2. Numeralul ordinal

Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral), numerele ordinale, exprim? ordinea obiectelor sau locul unui obiect într-o seris. În general, se formeaz? prin ad?ugarea terminatiei -th, la numeralul cardinal, cu exceptia primelor trei: first (primul, prima), second (al doilea, a doua) si third (al treilea, a treia).
- Cateva numerale isi schimba ortografia inaintea adaugarii terminatiei "-th".
Ex.: fifth (al cincilea, a cincea), eighth (al optulea, a opta), ninth (al noulea, a noua), si altele la fel.
- La numeralele compuse, numai ultimul numar primeste terminatia "-th".
Ex.: twenty-seventh (al dou?zeci ?i ?aptelea, a dou?zeci ?i ?aptea), two hundred and thirty-sixth (dou? sute treizeci si saselea)
- Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele "hundred", "thousand", "million" pot fi precedate numai de one, nu si de a, iar articolul hotarât (the) poate fi omis: one hundred and thirty-second (al o suta treizeci si doilea).
- Abrevierea numeralelor ordinale (forma lor prescurtata) se face prin adaugarea ultimelor doua litere la cifra.
Ex.: 1st (first), 2nd (second), 3rd (third), 8th (eighth), 21st (twenty-first).
- La zeci, terminatia "-ty" devine -tieth.
Ex.: twentieth, thirtieth, fortieth, fiftieth, sixtieth, seventieth, eightieth, ninetieth.
- In general, numeralul ordinal este însotit de arilcolul the.
Lista numerale ordinale
1 - the first (the 1st)
2 - the second (the 2th)
3 - the third (the 3rd)
4 - the fourth (the 4th)
5 - the fifth (the 5th)
6 - the sixth (the 6th)
7 - the seventh (the 7th)
8 - the eigth (the 8th)
9 - the ninth (the 9th)
10 - the tenth (the 10th)
11 - the eleventh (the 11th)
12 - the twelfth (the 12th)
13 - the thirteenth (the 13th)
14 - the fourteenth (the 14th)
15 - the fifteenth (the 15th)
16 - the sixteenth (the 16th)
17 - the seventeenth (the 17th)
18 - the eihteenth (the 18th)
19 - the nineteenth (the 19th)
20 - the twentieth (the 20th)
21 - the twenty-first (the 21st)
30 - the thirtieth (the 30th)
32 - the thirty-second (the 32nd)
40 - the fortieth (the 40th)
43 - the forty-third (the 43rd)
50 - the fiftieth (the 50th)
54 - the fifty-fourth (the 54th)
60 - the sixtieth (the 60th)
65 - the sixty-fifth (the 65th)
70 - the seventieth (the 70th)
80 - the eightieth (the 80th)
90 - the ninetieth (the 90th)
100 - the hundreth (the 100th)
101 - the hundred and first (the 101st)
1000 - the one thousandth (the 1000th)

3. Numeralul fractionar

Numeralul fractionar (The Fractional Numeral), numerele fractionare, arata una sau mai multe parti ale întregului.
Este redat sub forma unor fractii (1/3, 4/5), iar cu litere se exprima cu numaratorul numeral cardinal, iar numitorul, printr-un numeral ordinal, ca in urmatoarele exemple:
1/3 - one-third (o treime)
2/5 - two-fifths (doua cincimi) 3/4 - three-fourths (trei patrimi)
- Cand numaratorul exprima o unitate mai mare de 1, numitorul se scrie si se pronunta la plural (2/3 - two-thirds).

4. Numeralul colectiv

Numeralul colectiv (The Collective Numeral) arata ca obiectele sunt considerate în grup si nu izolat (couple = doi, doua; pair = pereche; team = echipa [peeche, grupa]; yoke = pereche; dozen = duzini; score = douazeci).
- a pair of shoes - o pereche de pantofi
- two team of cattle - doua perechi de vite
- four yoke of oxen - patru perechi de boi
- two dozen of eggs - doua duzini de oua

5. Numeralul multiplicativ

Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral) arata masura în care creste o cantitate sau o actiune (Ex.: double the amount - dublu sumei [sau "dubleaza cantitatea"]).
Numeralul multiplicativ are forme diferite, în functie de stilul familiar, tehnic, oficial etc. în care el este folosit.
- În vorbirea curenta, numeralele multiplicative de la 1 la 3 au urmatoarele forme: once (odata), twice (de doua ori), thrice (de trei ori) [Forma thrice este învechita].
- De la numarul 4 în continuare, numeralele multiplicative se formeaza cu numeralul cardinal urmat de substantivul times (ori, dati).

Ex.: four times (de patru ori), eight times (de opt ori).
Forma cu "times" este folosita si în locul lui "thrice": three times.
- În stilul literar, tehnic sau oficial, se foloseste numeralul multiplicativ format din numeralul cardinal si sufixul -fold.

Ex.: twofold (dublu), threefold (triplu), a hundredfold (de o suta de ori)
- Pentru unitatea 1, forma numeralului multiplicativ este si single, iar pentru 2 se foloseste, pe lânga forma double si twofold.

6. Numeralul distributiv

Numeralul distributiv (The Distributive Numeral) exprima gruparea numerica a obiectelor. Se formeaz? cu ajulorul lui by sau and.
one by one - unul câte unul
three by three - trei câte trei
by twos - câte doi
by threes - câte trei
two and two - doi si cu doi
three and three - trei si cu trei

Nota:
Aproximarea numerica se exprima prin: about (circa), nearly (aproximativ), almost (aproape)
Depasirea unei cifre se exprima prin: over (peste), morethan (mai mult decat /de), above (peste).

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii despre limba engleza.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in limba engleza, fara taxa de participare.