Achizitii Publice

Modulul are 36 de lectii prezentate mai jos (click pe fiecare lectie pentru vizualizare)

Lectia 1 Prezentarea scopului si principiilor ordonantei de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie
Lectia 2 Domeniul de aplicare al ordonantei de urgenta
Lectia 3 Exceptiile ordonantei de urgenta
Lectia 4 Tipurile de contracte de achizitie publica
Lectia 5 Pastrarea dosarului de achizitie publica
Lectia 6 Continutul dosarului de achizitie publica
Lectia 7 Caracterul de document public al dosarului de achizitie publica
Lectia 8 Continutul raportului procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
Lectia 9 Regulile pentru atribuirea contractului de achizitie publica
Lectia 10 Exceptii si interdictii
Lectia 11 Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica
Lectia 12 Estimarea valorii contractului de furnizare
Lectia 13 Estimarea valorii contractului de servicii
Lectia 14 Estimarea valorii contractului de lucrari
Lectia 15 Estimarea valorii contractului atribuit prin organizarea unui concurs de solutii
Lectia 16 Estimarea valorii contractului atribuit prin incheierea unui accord-cardu si printr-un sistem de achizitie dinamic
Lectia 17 Continutul documentatie de atribuire
Lectia 18 Continutul caietului de sarcini/documentatiei descriptive
Lectia 19 Obtinerea documentatiei de atribuire
Lectia 20 Reguli de participare la procedura de atribuire
Lectia 21 Reguli de publicare
Lectia 22 Anuntul de intentie
Lectia 23 Anuntul de participare
Lectia 24 Anuntul de atribuire
Lectia 25 Reguli de comunicare si de transmitere a datelor
Lectia 26 Reguli de evitare a conflictului de interese
Lectia 27 Etapele in atribuirea contractului de achizitie publica
Lectia 28 Licitatia deschisa
Lectia 29 Licitatia restransa
Lectia 30 Dialogul competitiv
Lectia 31 Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
Lectia 32 Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
Lectia 33 Cererea de oferte
Lectia 34 Concursul de solutii
Lectia 35 Modalitati speciale de atribuire a contracului de achizitie publica
Lectia 36 Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice in SEAP


Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.