Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Cadrul legal al Politicii de Coeziune

REGULAMENTUL (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 iulie 2006 stabileste normele generale de reglementare a:
- Fondului european de dezvoltare regionala (FEDR)
- Fondului social european (FSE)
- ondului de coeziune

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Reg.(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

Fondurile aferente instrumentelor structurale se aloca si se deruleaza în baza prevederilor:
-regulamentelor comunitare;
- cadrului strategic national de referinta CSNR;
- programelor operationale, aprobate de Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare - 6 sau 7 PO

Regulamentul stabileste cadrul legal al Politicii de Coeziune.
Defineste:
- Obiectivele la care contribuie Fondurile,
- Criteriile de eligibilitate ale statelor membre si ale regiunilor la aceste Fonduri
- Resursele financiare disponibile
- Criteriile pe baza carora se face repartizarea lor
Regulamentul stabileste principiile, normele de parteneriat, de programare, de evaluare, de gestionare, inclusiv financiara, de monitorizare si de control pe baza unei împartiri a responsabilitatilor între statele membre si Comisie.

Cadrul legal al Politicii de Coeziune
-Urmareste reducerea disparitatilor economice, sociale si teritoriale care s-au creat în special în tarile si regiunile cu întârzieri de dezvoltare si în legatura cu restructurarea economica si sociala si îmbatrânirea populatiei.
- Integreaza, la nivel national si regional, prioritatile Comunitatii în favoarea dezvoltarii durabile prin:
a. consolidarea cresterii economice,
b. cresterea concurentei
c. cresterea numarului locurilor de munca
d. consolidarea asimilarii sociale
e. nu în ultimul rând, prin protejarea si îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.