Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Instrumentele structurale

Instrumentele structurale sunt reprezentate de:
- Fondul Social European (FSE): finanteaza proiecte care sa sprijine cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a întreprinderilor, scaderea ratei somajului, promovarea incluziunii sociale, extinderea si îmbunatatirea investitiilor în capitalul uman (educatie si formare profesionala) si întarirea capacitatii institutionale, a eficientei administratiilor publice si a serviciilor publice la nivel national, regional si local;
- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): finanteaza proiecte care sprijina investitii în cercetare si dezvoltare tehnologica, protectia mediului, prevenirea riscurilor, turism, transport, energie, sanatate (infrastructura), proiecte de dezvoltare locala, inovare si antreprenoriat, precum si sprijin pentru investitii pentru IMM-uri;
- Fondul de Coeziune (FC): finanteaza proiecte care urmaresc dezvoltarea de retele trans-europene de transport, proiecte majore de infrastructura de mediu si domenii care pot asigura beneficii durabile în ceea ce priveste protectia mediului.

Aditional instrumentelor structurale, în vederea reducerii decalajelor între regiuni, Uniunea Europeana pune la dispozitia Statelor Membre si alte doua fonduri nerambursabile:
- Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR)
- Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Pentru asigurarea unui management financiar sanatos este nevoie de instrumente de control
"Control" înseamna orice masura luata pentru a furniza o asigurare rezonabila cu privire la:
- eficacitatea, eficienta si economia de operatiuni,
- fiabilitatea informatiilor,
- protectia activelor si a informatiilor,
- prevenirea, depistarea si corectarea fraudelor si neregulilor si monitorizarea acestora,
- precum si la buna gestionare a riscurilor legate de legalitatea si regularitatea tranzactiilor aferente

Eficacitatea controlului intern se bazeaza pe cele mai bune practici internationale si include:
1. separarea sarcinilor;
2. o strategie adecvata de gestionare si de control al riscurilor, inclusiv prin controale la nivelul beneficiarilor;
3. evitarea conflictelor de interese;
4. piste de audit corespunzatoare si integritatea datelor în sistemele de date;
5. proceduri de monitorizare a rezultatelor si de întreprindere a masurilor necesare ulterioare în ceea ce priveste vulnerabilitatile constatate în materie de control intern si exceptiile;
6. evaluarea periodica a bunei functionari a sistemului de control intern.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.