Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Politica de coeziune la nivelul CE

Scop
Reducerea disparitatilor dintre nivelele de dezvoltare a diferitelor regiuni si eliminarea inapoierii regiunilor si insulelor cele mai defavorizate, inclusiv a zonelor rurale

Acesta presupune:
- Existenta si functionarea unui cadru institutional adecvat
- Disponibilitatea si gestiunea resurselor globale si specifice
- Gestiunea si controlul programelor operationale

- Pentru a îmbunatati coordonarea si a armoniza implementarea fondurilor care furnizeaza contributii în temeiul politicii de coeziune, si anume Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul social european (FSE) si Fondul de coeziune, cu implementarea fondului pentru dezvoltarea rurala, si anume Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), si cu cea a fondului pentru sectorul maritim si al pescuitului, si anume masurile finantate în cadrul gestiunii partajate prevazuta in Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (FEPAM), au fost stabilite dispozitii comune pentru toate aceste fonduri denumite "fondurile structurale si de investitii europene - fonduri ESI "

- Instrumentele financiare instituite la nivelul UE si gestionate de catre Comisie (gestiune directa)-Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (EMFF).

- Instrumentele financiare instit la nivel national/ regional
- instrumentele deja existente sau nou-create, adaptate în functie de conditiile si de necesitatile specifice;
- instrumentele standardizate (disponibile pe stoc), în cazul carora termenii si conditiile vor fi definite în prealabil si stabilite printr-un act al Comisiei de punere în aplicare.

- Instrumentele financiare constând numai în împrumuturi sau garantii pot fi puse în aplicare direct chiar de catre autoritatile de gestionare.
- Fondurile se utilizeaza în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, si anume în conformitate cu principiile economiei, eficientei si eficacitatii.
- Principiul economiei prevede ca resursele utilizate de beneficiar pentru desfasurarea activitatilor sale sa fie puse la dispozitie în timp util, în cantitatea si la calitatea adecvate si la cel mai bun pret.
- Principiul eficientei priveste raportul optim între resursele utilizate si rezultatele obtinute.
- Principiul eficacitatii priveste îndeplinirea obiectivelor specifice stabilite si obtinerea rezultatelor scontate.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.