Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Agenda de simplificare pentru cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020

Acesta presupune:
- Existenta si functionarea unui cadru institutional sa asigure, prin controale riguroase si evaluari eficace ale rezultatelor obtinute, ca fondurile sunt cheltuite în mod judicios, si de a raspunde nevoii de a simplifica programele operationale de cheltuieli astfel încât sa se reduca sarcina administrativa si costurile pentru beneficiarii fondurilor si pentru toti actorii implicati
- Rationalizarea noilor programe din cadrul CFM si utilizarea unor mecanisme si proceduri de punere în aplicare simplificate
- Revizuirea Regulamentului financiar nr. 1605/2002 prin noul Reg fin nr.966/2012 care prevede masuri importante de simplificare care vor aduce beneficii directe partilor interesate, aplicabil în implementarea tuturor programelor- valabil de la 01.01.2013

Principalele modificari se refera la:
- termene de plata mai scurte;
- o mai mare previzibilitate a cheltuielilor UE prin programele de lucru multianuale;
- eliminarea obligatiei beneficiarilor de granturi de a restitui dobânda obtinuta pentru prefinantare;
- formulare simplificate pentru costuri în cazul granturilor, ceea ce reduce sarcina administrativa pentru contractele si granturile cu valoare scazuta;
- comunicarea electronica cu beneficiarii si autoritatile finantatoare

De ce costuri simplificate? In implementarea unui proiect, obtinerea rezultatelor scontate ar trebui sa aiba prioritate in fata verificarii facturilor si chitantelor. In acest sens trebuie avuta in vedere simplificarea activitatii prin aplicarea masurilor pentru costuri simplificate

Metodele aplicate pentru simplificarea costurilor:
- Rate fixe - pentru costurile indirecte.
- Utilizarea costurilor unitare - rambursarea calculata pe baza cantitatilor livrate înmultita cu un cost unitar.
- Aplicarea sumelor forfetare
Spre exemplificare, pentru perioada de programare 2014-2020, AMPOS… va avea in vedere utilizarea de:
- Bareme standard pentru costurile unitare;
- Sume forfetare care nu depasesc 100 000 Euro din contributia publica (Granturi);
- Finantare forfetara, stabilita prin aplicarea unui procentaj la una sau mai multe categorii definite de costuri.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.