Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Managementul Neregulilor

Neregula reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport cu dispozitiile legale nationale si/sau comunitare, precum si cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispozitii, care prejudiciaza bugetul general al Comunitatii Europene si/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum si bugetele din care provine cofinantarea aferenta printr-o cheltuiala necuvenita- OUG 66/2011

Tipuri de nereguli
1. Din punct de vedere al intentiei:
- Nereguli intentionate
- Cauzate de neglijenta (erori, greseli)
2. Dupa impact:
- Fara impact financiar
- Cu impact financiar
3. Dupa frecventa aparitiei
- Sistemice
- Specifice

Frauda reprezinta orice actiune sau omisiune intentionata în legatura cu obtinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum si/sau din bugetele de cofinantare aferente, incriminata prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin alte legi speciale.
Nereguli deliberate - cu intentia obtinerii de beneficii necuvenite pentru sine sau terti
- Facturi fictive (pentru bunuri nelivrate sau servicii neprestate)
- Facturi falsificate
- Facturi emise pentru sume mai mari decât cele datorate
- Falsificarea documentelor vamale, a certificatelor sau altor documente justificative
- Falsificarea extraselor bancare
- Transferuri frauduloase catre alte conturi decât cele furnizorilor / creditorilor reali
- Activitati neîndeplinite dar raportate
- Activitati neîndeplinite conform clauzelor contractului de finantare
- Cheltuieli neeligibile incluse în cererea de rambursare, etc.

Masuri de prevenire a neregulilor
- Proceduri scrise transparente
- Aplicarea principiului celor 4 ochi
- Separarea functiilor (organigrama, fisele posturilor)
- Control financiar
- Audit extern
- Sistem transparent si controlat de înregistrare si arhivare a documentelor
- Existenta si respectarea pistei de audit a fluxurilor financiare

Recuperare:
- prin plata voluntara (în moneda contractului)
- prin deducerea din platile urmatoare (în moneda contractului)
- prin executare silita prin ANAF (în lei)

Prescriptie
Dreptul de a stabili obligatia de plata se prescrie în termen de 5 ani de la data închiderii programului daca normele comunitare nu prevad un termen mai mare.
Dreptul de a cere executarea silita a creantelor stabilite se prescrie în termen de 5 ani de la data când a luat nastere acest drept.
EX: Nedeclararea conflictelor de interese - conform Anexei 1 la HG nr.875/2011 care contine informatii cuprinse în documentul de lucru elaborat de Comisia Europeana

"Nota informativa privind indicatorii de frauda pentru FEDR, FSE si FC"
Descrierea sistemului
O situatie de conflict de interese poate aparea atunci când un angajat al organizatiei contractante are un interes financiar ascuns în ceea ce priveste un contract sau un contractant. Un potential conflict de interese nu poate fi urmarit în instanta daca este dezvaluit în întregime si aprobat cu promptitudine de catre angajator. De exemplu, un angajat poate detine în secret un furnizor sau un contractant, poate înfiinta o societate-paravan prin intermediul careia achizitioneaza produse la un pret majorat artificial sau are un interes ascuns în vânzarea sau închirierea de proprietati.
Indicatori de frauda:
- favorizarea inexplicabila sau în mod exceptional a unui anumit contractant sau vânzator;
- acceptarea continua a unor lucrari la preturi ridicate si de calitate scazuta etc.;
- responsabilul pentru contractare nu depune sau nu completeaza declaratia privind conflictele de interese;
- responsabilul pentru contractare refuza predarea responsabilitatilor legate de contractul în cauza si preluarea altor atributii similare (acceptarea/refuzul unor sarcini care nu au legatura cu experienta nu este relevanta);
- exista indicii potrivit carora responsabilul pentru contractare efectueaza o activitate paralela.

Indicatorul Facturi false, duble sau cu preturi excesive
Descrierea sistemului
Un contractant poate prezenta cu buna stiinta facturi false, duble sau cu preturi excesive, actionând pe cont propriu sau în cooperare cu angajati responsabili cu procesul de contractare, în urma coruperii acestora.
Indicatori de frauda:
- marfuri sau servicii facturate nu se afla în inventar sau nu pot fi localizate;
- nu exista confirmari de primire a unor bunuri sau servicii facturate;
- comenzile de achizitie pentru unele bunuri sau servicii facturate sunt inexistente sau suspecte;
- registrele contractantului nu indica finalizarea lucrarilor sau efectuarea cheltuielilor necesare;
- preturile de facturare, sumele, descrierile sau datele privind articolele depasesc sau nu corespund cu prevederile contractuale, comanda de achizitie, fisele de magazie, inventarul sau rapoartele de productie;
- facturi multiple cu suma, numar, data etc. identice;
- subcontracte în cascada;
- plati în numerar;
- plati catre societati off-shore.

precedenta
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.