Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Contabilitatea proiectelor

Tipul entitatii Legislatie relevanta
Societati (SA/SRL/SCA/SNC/SCS) OMFP nr. 3055/2009
Institutii publice OMFP nr. 2169/2009
Persoane juridice fara scop patrimonial OMFP nr. 1969/2007

Ghidul Beneficiarului
Înregistrarile contabile aferente proiectului vor fi efectuate/certificate de catre un expert contabil/ contabil desemnat în conditiile legii care va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectului.
Documentele originale pe baza carora se înregistreaza în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului vor fi stampilate cu mentiunea "Solicitat rambursare POS.../ID... în suma de...." în vederea evitarii dublei finantari.
Beneficiarul prezinta balanta de verificare lunara care sa probeze înregistrarea în contabilitatea distincta a proiectului, a sumei solicitate la plata privind taxa pe valoarea adagata aferenta cheltuielilor eligibile.
Beneficiarul si fiecare partener în parte trebuie sa tina o evidenta contabila analitica distincta a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozitiile legale.
Beneficiarul va avea obligatia utilizarii unui expert contabil care va semna si va data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul Proiectului.
Pentru beneficiarii institutii publice care au constituit la nivelul institutiei publice un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de catre seful sau coordonatorul compartimentului de contabilitate. În caz contrar, conducatorul institutiei publice va putea contracta un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, pentru a asigura certificarea evidentei contabile a Proiectului, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finantare.
Expertul contabil, în cazul achizitionarii de servicii de aceasta natura, va fi selectat de catre Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.
Cheltuielile cu expertul contabil/contabilul autorizat se fundamenteaza în bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar "Resurse umane" sau la capitolul bugetar "Alte tipuri de costuri", daca sunt externalizati (subcontractati).

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.