Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Analiza cost - beneficiu

Cadrul legislativ de referinta
Regulamentul Consiliului (CE) 1083/2006 - art. 40 (e) ref. proiectele majore ce urmeaza a fi finantate din FC si FEDR - se cere pregatirea unei Analize Cost - Beneficiu (ACB) ca parte a aplicatiei pentru finantare:
Documentul de Lucru nr. 4: Orientari metodologice de realizare a Analizei Cost - Beneficiu
HG 28 / 2008 solicita elaborarea Analizei Cost - Beneficiu ca parte a documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice.
Ordinul MDRL 863/2008 "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008

Materiale de referinta
Guide to Cost-Benefit Analysis of investment Projects Structural Funds, Cohesion Funds and Instruments for Pre-Accession, European Commmision, Directorate General Regional Policy, Final Report 16/06/2008
Ghid National pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor finantate din instrumente structurale, Proiect al Ministerului Finantelor Publice, Editia 1, Revizia 5

Recomandari privind întocmirea ACB, anexe la Ghidul solicitantului
La ce foloseste ACB?

Obiectivul Analizei Cost - Beneficiu este de a identifica si cuantifica toate efectele posibile ale proiectului luat în discutie în vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare.
Efecte
- financiare
- economice
- sociale,
- de mediu,
- altele
Pentru a stabili daca proiectul merita sa fie finantat - analiza economica
Pentru a stabili daca proiectul necesita finantare din fonduri nerambursabile - analiza financiara

LIMITELE ACB
- se bazeaza pe estimari si ipoteze de lucru
- depinde de intuitia si abilitatile expertului (echipei) care face analiza
- depinde de calitatea unor informatii, date statistice oficiale concrete, care pot fundamenta ipotezele

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
Fiecare program operational:
- cuprinde obiectivele generale si tintele asteptate la nivel de sector.
- Identifica domeniile de interventie prioritare (axe prioritare), care la rândul lor includ obiective specifice.
Dupa ce s-a identificat o actiune sau o problema ce trebuie rezolvata, obiectivele actiunii propuse si proiectele vor fi definite în mod coerent cu obiectivele generale si axele prioritare ale programelor operationale relevante, inclusiv determinarea masurii în care proiectele propuse vor contribui la atingerea rezultatelor asteptate ale programului operational.

Etape în realizarea ACB
- Identificarea investitiei si definirea obiectivelor;
- Analiza optiunilor;
- Analiza financiara;
- Analiza economica;
- Analiza senzitivitatii;
- Analiza riscului;
- Prezentarea rezultatelor.

Analiza financiara
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, în mod obisnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.
Metoda utilizata în dezvoltarea ACB financiara este cea a "fluxului net de numerar actualizat". În aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate în consideratie. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în masura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finantat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuiala efectiva, ci doar o masura de atenuare a anumitor riscuri

Analiza economica
Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este necesar sa fie facute o serie de corectii, atât pentru costuri, cât si pentru venituri.
- Corectiile fiscale: taxele indirecte, daca au fost incluse în costuri
- Corectiile pentru externalitati: impacturile proiectului în economia si mediul sau trebuie luate în considerare. Acestea pot fi: Impacturi negative, ce se includ în analiza la pozitia costuri economice si impacturi pozitive, ce se includ în analiza la pozitia beneficii.
- Corectiile pentru transformarea preturilor de piata în preturi contabile (preturile umbra)

Analiza de risc si senzitivitate
Conform art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, ACB trebuie sa includa si o evaluare a riscurilor în doi pasi:
- analiza de sezitivitate: vor fi identificate variabilele critice; se vor analiza performantele financiare si economice ale proiectului atunci când valorile acestora variaza, în plus sau în minus, cu 1%. Se determina acele valori care influenteaza stabilitatea proiectului nostru: în ce conditii valoarea neta actualizata ajunge zero! (cu alte cuvinte: la ce este proiectul sensibil; aceasta se calculeaza atât pentru VNAF cât si pentru VNAE).
- analiza de risc: se utilizeaza diferite metode statistice si se va determina distributia probabilistica a indicatorilor financiari sau economici.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.