Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Implementarea la nivelul beneficiarului de proiect

Pentru a îndeplini obiectivul proiectului, beneficiarul implementeaza o serie de activitati pentru care efectueaza o serie de cheltuieli, eligibile si neeligibile.
Aceste cheltuieli pot fi realizate din contributia financiara proprie la proiect sau din prefinantarea acordata de AM.
Având în vedere ca fondurile structurale si de coeziune functioneaza pe principiul rambursarii, beneficiarul trebuie întâi sa realizeze cheltuieli (ex. plata facturilor catre un contractor pentru bunuri sau servicii achizitionate sau pentru lucrari realizate), iar apoi sa le solicite spre decontare, pe baza de documente justificative, catre AM sau OI, dupa caz.
Platile facute de beneficiar pentru implementarea proiectului nu reprezinta absorbtia fondurilor din programul operational.
Solicitarea de decontare se face prin transmiterea unei cereri de rambursare catre AM / OI, însotita de un raport de progres, care prezinta cheltuielile efectuate de beneficiar si suma solicitata spre rambursare de acesta.

În cazul în care, spre exemplu, un beneficiar autoritate locala realizeaza cheltuieli eligibile în valoare de 100.000 lei, acesta va solicita rambursarea de catre AM a sumei aferente ratei de finantare stabilite prin contractul de finantare (ex. 98%), restul ramânând cheltuiala definitiva a sa, alaturi de eventualele cheltuieli neeligibile.

În cazul României, anumitor beneficiari li se deconteaza de la bugetul de stat una dintre categoriile de cheltuieli neeligibile, si anume TVA nedeductibila aferent cheltuielilor eligibile valabil pâna la 13 aug 2012

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.