Inapoi la Managementul Proiectelor Europene

Etapele derularii finantarii unui proiect implementat din IS

Potentialul beneficiar depune o cerere de finantare la un program, cerere care este verificata de AM si, daca sunt respectate conditiile de conformitate, eligibilitate si selectie, este aprobata de AM, care semneaza un contract de finantare cu beneficiarul respectiv;
Pe baza contractului de finantare, beneficiarul demareaza implementarea proiectului, utilizând fonduri proprii (din venituri proprii sau din împrumuturi).
Implementarea presupune realizarea activitatilor proiectului, ceea ce presupune, în cazul marii majoritati a proiectelor, efectuarea de achizitii de bunuri si servicii sau realizarea de lucrari, prin intermediul unor contractori;

Etapele derularii finantarii unui proiect implementat din IS
Cererea de Finantare
Înregistrarea cererilor
Evaluarea administrativa
Evaluarea tehnica
Evaluarea financiara
Raport de evaluare
Decizia oficiala de aprobare a proiectelor
Instiintarea beneficiarilor
Contract de Finantare

Pentru anumite categorii de beneficiari (ex. autoritati locale, ONG-uri), odata cu semnarea primului contract de achizitie în cadrul proiectului, beneficiarul poate solicita AM acordarea unei prefinantari, care se ridica, de regula, la maxim 20% din valoarea eligibila a proiectului.
Prefinantarea poate fi utilizata STRICT pentru finantarea oricaror cheltuieli (eligibile sau neeligibile) necesare realizarii proiectului;
Pe baza cheltuielilor efectuate de beneficiar în cadrul proiectului si a documentelor justificative aferente (ex. facturi achitate), acesta transmite AM (sau la OI, în cazul PO-urilor care implica existenta acestor structuri) cereri de rambursare, solicitând rambursarea partiala a cheltuielilor (conform ratei stabilite în contractul de finantare);

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de implementare, administrare, organizare si desfasurare al proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.