Inapoi la Expert Accesare Fonduri Europene

Contractele de finantare privind proiectele finantate din fonduri europene

Proiectele aprobate pentru finantare sunt obiectul contractelor de finantare - câte un contract pentru fiecare proiect câstigator.
Sunt diferite de la un program la altul

Reguli generale:
- modelul de contract de finantare se publica odata cu Ghidul solicitantului
- potentialii solicitanti au imaginea clara a cerintelor care trebuie respectate în cazul aprobarii cererii de finantare
- contractul este supus reglementarilor comunitare si românesti în vigoare
- clauzele contractului de finantare sunt modificate numai în anumite conditii - prevazute de asemenea în contract
- indiferent de modelul adoptat, contractul de finantare trebuie sa contina urmatoarele categorii de clauze:
a. linia de finantare din care se acorda fondurile
b. partile contractului
c. datele de identificare ale proiectului care face obiectul contractului (titlu, numar de referinta/cod etc.)
d. durata si perioada de executie a contractului
e. valoarea maxima a finantarii acordate si valoarea minima a contributiei beneficiarului
f. esalonarea platilor (avans, rambursare, plata finala) si conditiile de executie a acestora
g. obligatiile beneficiarului de finantare cu privire la:
- implementarea proiectului
- înregistrarea si pastrarea documentatiei proiectului
- raportare
- asigurarea accesului reprezentantilor autoritatilor competente la rezultatele si documentele aferente proiectului etc.
h. obligatiile autoritatilor responsabile cu privire la:
- procesarea documentelor transmise de beneficiar
- termenele limita de raspuns si de executie a actiunilor în vederea efectuarii platilor
- confidentialitate etc.
i. conflictul de interese
j. proprietatea asupra rezultatelor proiectului si utilizarea acestora dupa încheierea finantarii
k. suspendarea, încetarea, terminarea contractului - inclusiv cazuri de forta majora
l. obligatii privind asigurarea vizibilitatii sursei de finantare
m. legislatia aplicabila
n. anexe

Contractul include anexe care sunt, la rândul lor, obligatorii, cum sunt:
- Cererea de finantare cu toate anexele ei
- Bugetul proiectului
- Corespondenta purtata între parti de la aprobarea cererii de finantare si pâna la semnarea contractului
- Modele de raportare
- Modele de cereri de rambursare etc.

precedenta

Cursul ofera informatii cu privire la modul de accesare al fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.