Inapoi la Expert Accesare Fonduri Europene

Stadii in elaborarea proiectelor

1. Conceptualizare
Relevanta si Eligibilitatea generala
Nevoie/Cerere/Oportunitate
Proprietate: solicitanti si parteneri

2. Schitare
Angajament pentru un rezultat imediat (output) clar
Idee privind activitatile posibile ale proiectului
Claritate privind activitatile proiectului (un sumar)
Un buget estimat
Beneficiile proiectului justifica cheltuielile

3. Elaborare
Proiectul detaliat din punct de vedere tehnic
Costuri detaliate; Buget detaliat
Estimarea detaliata a raportului cost-efect
Verificarea detaliata a Relevantei si Eligibilitatii

4. Finalizare
Cererea de finantare completa
Anexe complete; Documentele însotitoare; Apectele legale satisfacute; Acord de parteneriat semnat
Toate cerintele finantatorului sunt respectate integral.

Instrumente utilizate în elaborarea proiectului:
- Matricea cadru logic: specifica managementul proiectelor publice europene
- Matricea de planificare a proiectului: utilizata atât în sectorul public cât si cel privat
- Fisa de proiect: specifica mai ales sectorului privat
Aceste instrumente se utilizeaza în toate stadiile de viata ale proiectului: proiectare (conceptie), implementare, monitorizare si evaluare (ex-ante, ex-post, intermediara).

Abordarea proiectelor prin cadru logic:
- Conduce la definirea proiectului (algerea solutiei optime de rezolvare a problemei)
- Asigura identificarea si corelarea principalelor elemente ale proiectului
- Formuleaza clar obiectivul general si obiectivul specific al proiectului
- Rezultatele imediate (outputuri - realizate în perioada de proiect) masurabile la finele implementarii proiectului
- Rezultatele de efect ale implementarii proiectului asupra beneficiarilor finali ai proiectului (rezultate finale)
- Activitatile necesare pentru obtinerea rezultatelor (imediate si ca efect)
- Resursele necesare pentru realizarea activitatilor
- Costurile consumului de resurse
- Imaginea de ansamblu a utilizarii cadrului logic
a. proces analitic - "sprijin pentru gândire"
b. set de instrumente utilizate în planificarea si managementul proiectului
c. furnizeaza un set de concepte legate între ele, utilizate ca parte a unui proces de sprijin al analizei sistematice si structurate a unei idei de proiect sau program
d. informatia este analizata si organizata în mod structurat, astfel încât sa poata fi puse întrebarile importante si identificate slabiciunile, iar decidentii sa poata hotarî pe baza unei întelegeri mai bune a logicii proiectului, obiectivelor propuse ale acestuia si mijloacelor prin care obiectivele pot fi atinse
e. distinctie între Abordarea Cadrului Logic - proces analitic (presupunând analiza partilor interesate, analiza problemelor, stabilirea obiectivelor si alegerea strategiei) - si Matricea Cadrului Logic, care reprezinta o continuare a analizei obiectivelor, a mijloacelor de atingere a acestora si a potentialelor riscuri, ducând astfel la formularea finala a concluziilor procesului de analiza

Matricea Cadrului Logic:
- tabel cu patru coloane si patru sau mai multe rânduri
- sintetizeaza elementele cheie ale planului unui proiect, si anume:
a. ierarhia obiectivelor proiectului (descrierea proiectului sau interventia logica);
b. factorii cheie externi critici pentru succesul proiectului (ipotezele);
c. cum vor fi monitorizate si evaluate rezultatele proiectului (indicatorii si sursele de verificare).
Legatura cu ciclul proiectului si documentele cheie ale ciclului proiectului
Abordarea Cadrului Logic este un instrument de baza utilizat în managementul ciclului proiectului:
a. în faza de identificare a managementului ciclului proiectului pentru a ajuta la analiza situatiei existente, pentru a investiga relevanta proiectului propus si pentru a identifica potentiale obiective si strategii
b. în faza de formulare, abordarea cadrului logic ajuta la pregatirea unui plan adecvat al proiectului, cu obiective clare, rezultate masurabile, strategie de management a riscurilor si nivele de responsabilitate a managementului bine definite
c. pe parcursul fazei de implementare a proiectului/programului, abordarea cadrului logic asigura instrumentele cheie de management pentru contractare, planificarea operationala si monitorizare
d. în timpul fazei de evaluare si audit, matricea cadrului logic asigura o imagine sintetica a ceea ce s-a planificat (obiective, indicatori si ipoteze cheie), furnizând astfel baza evaluarii performantei si impactului

Etapele analizei cadrului logic
- doua etape: analiza si planificare - realizate progresiv în timpul fazelor de identificare si formulare ale ciclului proiectului
- etapa de analiza are patru elemente:
1. analiza partilor interesate, inclusiv o evaluare preliminara a capacitatii institutionale, analiza problemelor de gen si nevoile altor grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilitati - profilul principalilor "jucatori"
2. analiza problemelor - profilul principalelor probleme, inclusiv relatiile cauza-efect
3. analiza obiectivelor - imaginea situatiei viitoare îmbunatatite
4. analiza strategiilor - compararea diferitelor optiuni de adresare a unei situatii date

Etapa de analiza
- Analiza partilor interesate - identificarea si caracterizarea potentialelor parti interesate; evaluarea capacitatii acestora
- Analiza problemelor - identificarea problemelor cheie, a constrângerilor si oportunitatilor; determinarea relatiilor dintre cauze si efecte
- Analiza obiectivelor - dezvoltarea de solutii pornind de la problemele identificate; identificarea relatiilor dintre mijloace si efecte
- Analiza strategiilor - identificarea diferitelor strategii de realizare a solutiilor; selectarea celei mai potrivite strategii
- Analiza aspectelor privind politicile publice, sectorul si contextul institutional mai larg în care se desfasoara activitatea
- Analiza partilor interesate ("stakeholders")
a. parte interesata = orice individ, grup de indivizi sau entitati cu personalitate juridica ce ar putea avea un interes semnificativ în succesul/insuccesul unui proiect (ca cei care realizeaza proiectul, facilitatori, beneficiari sau adversari)
b. premisa: grupuri diferite au preocupari, capacitati si interese diferite, ce au nevoie sa fie întelese în mod explicit si recunoscute în procesul de identificare a problemelor, stabilire a obiectivelor si selectarii strategiilor
c. presupune 5 etape:
1. identificarea problemelor de dezvoltare generala sau a oportunitatilor care trebuie luate în considerare
2. identificarea tuturor celor care au un interes semnificativ în (potentialul) proiect
3. analizarea rolurilor acestora, intereselor, puterii relative detinute si a capacitatii de a participa (puncte forte si puncte slabe)
4. identificarea posibilitatilor de colaborare sau a posibilelor conflicte în relatiile dintre partile interesate
5. interpretarea elementelor identificate în cursul analizei si integrarea informatiei relevante în elaborarea proiectului
- obiectiv cheie al analizei partilor interesate: a întelege si trata preocuparile de distributie/echitate, în special în contextul analizei nevoilor grupurilor vulnerabile (cum ar fi saracii, femeile, copiii sau persoanele cu dizabilitati)
- parti interesate:
a. beneficiari: solicitantii care au semnat contractul contractul de finantare a proiectului inaintat de ei catre finantator.
b. grup tinta: grupul/entitatea asupra careia se va actiona în mod direct pentru producerea schimbarii din cadrul proiectului; aici poate fi inclus si personalul din organizatiile partenere
c. beneficiari finali: cei care beneficiaza de pe urma proiectului pe termen lung la nivelul societatii ori sectorului în sens larg (de ex.: copiii, datorita cresterii cheltuielilor pentru educatie si sanatate; consumatorii, datorita îmbunatatirii productiei agricole si marketingului acesteia)
d. partenerii proiectului: aceia care implementeaza proiectul (care sunt si parti interesate si se pot regasi si în grupul tinta) proces continuu care evolueaza pe parcursul tuturor etapelor de analiza si planificare/elaborare
e. de câte ori Matricea Logica a Proiectului trebuie revizuita, analiza partilor interesate trebuie, de asemenea, revazuta deoarece numarul si structura partilor interesate implicate într-un proiect evolueaza în timp

Etapa de planificare
- Elaborarea Matricii Logice a Proiectului - definirea structurii proiectului, testarea logicii interne a acestuia si a riscurilor, formularea de indicatori de masurare a succesului
- Planificarea în timp a activitatilor - determinarea ordinii si dependentei activitatilor; estimarea duratei lor si împartirea responsabilitatilor
- Planificarea resurselor - pornind de la activitatile planificate, determinarea resurselor ce urmeaza a fi utilizate si elaborarea bugetului

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de accesare al fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.