Inapoi la Expert Accesare Fonduri Europene

Elemente esentiale ale programelor si proiectelor finantate din fonduri europene

Programul
- definitie: un cadru institutional pentru mai multe proiecte care converg spre un obiectiv general comun

Proiectul
- definitie: set de activitati care urmaresc îndeplinirea unor obiective specifice într-o perioada de timp determinata si în limitele unui buget definit, printr-o metodologie bine definita.
- orice program sau proiect are: parti interesate clar identificate, inclusiv grup tinta si beneficiari
- coordonare, management si mecanisme financiare clar stabilite
- sistem de monitorizare si evaluare
- nivel adecvat al analizei financiare si economice, care demonstreaza daca beneficiile proiectului depasesc costurile acestuia
- elementele principale ale proiectului: o idee de îmbunatatire a unei stari de lucruri, de solutionare a unei probleme este o idee de proiect
Ideea de proiect, dupa elaborare (definire completa), devine o propunere de proiect.
Propunerea de proiect trebuie supusa unei proceduri specifice de aprobare, dupa care se poate implementa.

Aspectele cheie ale unui proiect sunt:

Problema: un enunt care descrie situatia actuala; stari/ dificultati / aspecte negative care afecteaza grupul tinta într-un loc anume, pe o anumita perioada de timp; genereaza efecte negative sociale, economice negative, educationale.

Nevoia / Oportunitatea: un enunt care descrie o situatie favorabila, care prin valorificare poate duce la obtinerea unor beneficii durabile si o dezvoltare accelerata.

Obiectivul general: un enunt descrie impactul dorit al proiectului (o declaratie de intentie).
a. este de natura sociala si economica, fiind definit în termeni de beneficii durabile atât pentru grupurile tinta cât si pentru beneficiarii finali
b. posibil de atins nu numai prin contributia Proiectului propriu, ci si prin contributia/impactul altor proiecte
c. face legatura între proiect si politicile nationale sau regionale si sectoriale de dezvoltare, evidentiind contributia acestora la îndeplinirea obiectivelor politicilor UE

Obiectivul specific: este unic deoarece se adreseaza unei singure nevoi / doreste rezolvarea unei singure probleme
a. Trebuie sa fie atins la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului
b. Trebuie sa aduca beneficii durabile si echitabile în cadrul grupului tinta si de beneficiari finali.
c. Obiectivul trebuie sa fie:
S - specific
M - masurabil
A - posibil de atins/ realizabil
R - relevant
T - încadrat în timp

Grupul tinta: entitatea care va fi afectata în mod pozitiv de implementarea proiectului, pentru si cu care se lucreaza îndeaproape în cadrul proiectului.
Grupul tinta trebuie:
a. Cuantificat
b. Localizat
c. Definit ca structura
d. Identificat dupa nevoile comune

Rezultate finale

Rezultate imediate

Indicatori

Activitati:
mijloacele de obtinere a rezultatelor proiectului. Planul activitatilor: metoda de a prezenta activitatile unui proiect în succesiune logica si cu toate dependentele care exista între ele.
Pasi în pregatirea unui plan de activitati:
1. Detalierea activitatilor principale în sarcini de lucru
2. Clarificarea succesiunii si dependentelor
3. Estimarea începerii, duratei si încheierii fiecarei activitati
4. Identificarea indicatorilor de proces ce masoara evolutia proiectului

Alocarea resurselor

Identificarea riscurilor.

Buget:
reunirea categoriilor de costuri de pe fiecare activitate în formatul solicitat de finantator.
Fiecare finantator defineste categoriile de costuri:
- eligibile
- neeligibile.
Finantatorul decide asupra limitelor aplicate categoriilor de costuri precum si a valorii proiectului.

Sustenabilitate

Exemple de proiecte:

Un proiect privind reforma si extinderea serviciilor medicale, implementat de catre Ministerul Sanatatii, cu sprijinul financiar al altor finantatori - costuri de 30 milioane Euro, într-o perioada de peste 10 ani
Proiecte de promovare a afacerilor, ce asigura organizatiilor non-profit granturi (sume nerambursabile) de pâna la 200.000 euro pentru o perioada de maxim 2 ani
Un proiect de constructie a unui drum si a unui pod, utilizând un manager de proiect contractat, cu costuri de 50 milioane de euro, pentru o perioada de 5 ani

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de accesare al fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.