Inapoi la Expert Accesare Fonduri Europene

Instrumentele Structurale - context si scop

Fondurile Structurale si de Coeziune sau Instrumentele Structurale:
- sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizarii coeziunii economice si sociale;
- reprezinta suportul punerii în aplicare a politicii de coeziune a Uniunii Europene.
În vederea atingerii obiectivelor pentru care a fost creata1, Uniunea Europeana actioneaza prin:
- stabilirea unei piete unice si a unei uniuni economice si monetare;
- implementarea unor politici comune;

Principalele politici comune sunt:
A. politica de coeziune
B. politica agricola comuna
C. politica privind pescuitul

A. Politica de coeziune a fost conceputa pentru:
-sprijinirea regiunilor ramase în urma sa recupereze decalajul economic si social fata de cele mai dezvoltare regiuni ale Uniunii;
- diversificarea economica a regiunilor confruntate cu probleme de restructurare economica;
- revitalizarea zonelor urbane aflate în declin;
- crearea de noi locuri de munca.
O parte importanta a politicii de coeziune o constituie politica sociala si de ocupare a fortei de munca, care are rolul de a contribui la "dezvoltarea Sistemului Social European modern, inovativ si durabil, cu locuri de munca mai multe si mai bune, într-o societate bazata pe oportunitati egale".
Politica de coeziune actioneaza prin intermediul Instrumentelor Structurale:
1. Fondurile Structurale
- Fondul European de Dezvoltare Regionala
- Fondul Social European
2. Fondul de Coeziune

B. Politica agricola comuna (PAC) are rolul de a asigura fermierilor un standard de viata rezonabil, iar consumatorilor produse agricole de calitate la preturi rezonabile. PAC dispune de un set de reguli si mecanisme ce reglementeaza productia, comertul si procesarea produselor agricole, un accent sporit punându-se pe dezvoltarea rurala.
Din punct de vedere financiar, politica agricola comuna este cea mai semnificativa, fiind sustinuta cu resurse financiare reprezentând aproape jumatate din bugetul Uniunii Europene.
Aceste resurse financiare sunt alocate în cadrul a doua fonduri:
- Fondul European pentru Garantare Agricola (destinat platilor directe catre agricultori si masurilor de piata)
- Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (destinat dezvoltarii rurale)

C. Politica privind pescuitul are drept ratiune administrarea fondului piscicol pentru beneficiul atât al comunitatilor pescaresti, cât si al consumatorilor, asigurându-se prevenirea pescuitului în exces.
Politica privind pescuitul are ca instrument de finantare Fondul European pentru Pescuit.
De ce are Uniunea Europeana nevoie de o politica de coeziune?
În prezent, Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume.
De la data de 1 ianuarie 2007, când numarul statelor membre a ajuns la 27, Uniunea Europeana are puterea unei piete interne cu peste 480 milioane locuitori care locuiesc în 268 de regiuni.
Exista diferente semnificative atât între statele membre ale Uniunii Europene, cât si între regiunile sale.
Primele 10 cele mai dinamice regiuni din Uniunea Europeana au un produs national brut (PNB) de peste 5 ori mai mare decât ultimele 10 cele mai ramase în urma regiuni din Uniunii Europene.
În afara statisticilor PNB, diferentele mai complexe între statele membre ale Uniunii Europene si regiuni sunt date de:
- dotarile din infrastructura;
- calitatea mediului;
- somaj si aptitudinile fortei de munca necesare pentru dezvoltarea viitoare;
- dimensiunile si diversitatea mediului de afaceri;
- diferente în ceea ce priveste utilizarea noilor tehnologii.

Ce este politica de coeziune?
Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene politica a solidaritatii.
Scop: sa promoveze un înalt nivel de competitivitate si de ocupare a fortei de munca, oferind ajutor regiunilor mai putin dezvoltate si celor care se confrunta cu probleme structurale.
Se asigura astfel o dezvoltare stabila si durabila a Uniunii Europene si o functionare optima a Pietei Interne.

I. Fondul European de Dezvoltare Regionala
contribuie la finantarea interventiei care are ca scop consolidarea coeziunii economice si sociale redresând principalele dezechilibre regionale prin intermediul sprijinului pentru dezvoltarea si ajustarea structurala a economiilor regionale inclusiv pentru reconversia regiunilor industriale în declin si a regiunilor mai putin dezvoltate si sustinând cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionala

II. Fondul Social European
contribuie la prioritatile Comunitatii în ceea ce priveste intensificarea coeziunii economice si sociale prin îmbunatatirea ocuparii fortei de munca si a posibilitatilor de angajare încurajarea unui nivel ridicat de ocupare a fortei de munca îmbunatatirea cantitativa si calitativa a ocuparii fortei de munca

III. Fondul de Coeziune
intensificarea coeziunii economice si sociale în cadrul Comunitatii în perspective promovarii unei dezvoltari durabile.

urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de accesare al fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.