Inapoi la Achizitii Publice

Regulile pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 2, alin. (2) din ordonanta de urgenta în relatia cu operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire.
Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt:
1. licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
2. licitatia restrânsa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmând ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta;
3. dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidature si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, în scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmând ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala;
4. negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi:
4.1.negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
4.2.negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
5. cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.
6. autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, îndeosebi în domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii.
7. modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica:
7.1.acordul - cadru;
7.2.sistemul de achizitie dinamic;
7.3.licitatia electronica.

Regula generala:
Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de atribuire:
-licitatie deschisa, sau
-licitatie restrânsa.
Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, în masura în care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a din cap. II din ordonanta de urgenta, nu depaseste echivalentul în lei a pragului valoric precizat la art. 19 din ordonanta de urgenta pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ, care în acest caz se considera a fi contract de achizitie publica, iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. 204, alin. (2) din ordonanta de urgenta ("autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice").
Cumpararea directa nu este o procedura de atribuire asa cum au fost ele definite.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.