Inapoi la Achizitii Publice

Continutul raportului procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica

Raportul procedurii de atribuire, se elaboreaza înainte de încheierea contractului de achizitie publica/acordului - cadru/sistemului de achizitie dinamic si cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
1. denumirea si sediul autoritatii contractante;
2. obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic;
3. daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;
4. daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;
5. denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;
6. denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;
7. daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;
8. denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata câstigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii;
9. în cazul ofertantului/ofertantilor câstigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza, împreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;
10. daca este cazul, justificarea hotarârii de anulare a procedurii de atribuire.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.