Inapoi la Achizitii Publice

Continutul dosarului de achizitie publica

Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda documentele întocmite/primite de autoritatea contractanta în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele:
1. nota privind determinarea valorii estimate;
2. anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;
3. anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare;
4. documentatia de atribuire;
5. nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicata a fost alta decât licitatia deschisa sau licitatia restrânsa;
6. nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;
7. procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor;
8. formularele de oferta depuse în cadrul procedurii de atribuire;
9. solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise/primite de autoritatea contractanta;
10. raportul procedurii de atribuire;
11. dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;
12. contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;
13. anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare;
14. contestatiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, daca este cazul;
15. raportul de activitate si, dupa caz, notele intermediare si avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;
16. documentul constatator care contine informatii referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant.

În cazul în care autoritatea contractanta aplica o procedura de atribuire prin mijloace electronice, utilizeaza un sistem dinamic de achizitie sau un sistem de achizitii electronice, aceasta are obligatia de a asigura trasabilitatea deplina a actiunilor pe care le realizeaza pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achizitiei publice, în conformitate cu cele mentionate mai sus, sa nu fie afectata.
Prin trasabilitate se întelege "Caracteristica unui sistem de asigurarea calitatii de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unei entitati (produs, proces sau serviciu) prin identificari înregistrate".

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.