Inapoi la Achizitii Publice

Pastrarea dosarului de achizitie publica

Autoritatea contractanta are obligatia de a întocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum si pentru fiecare lansare a unui sistem de achizitie dinamic.
Dosarul achizitiei publice, precum si ofertele însotite de documentele de calificare si selectie se pastreaza de catre autoritatea contractanta atât timp cât contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.
În cazul anularii procedurii de atribuire, dosarul se pastreaza cel putin 5 ani de la data anularii respectivei proceduri.
În cazul cumpararii directe, asa cum este ea definita la art. 19 din ordonanta de urgenta, achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ, care în acest caz se considera a fi contract de achizitie publica, iar obligatia respectarii ordonantei de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. 204, alin. (2) ("autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice").

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.