Inapoi la Achizitii Publice

Tipurile de contracte de achizitie publica

Contractele de achizitie publica sunt:
1. contracte de lucrari;
2. contracte de furnizare;
3. contracte de servicii.

1. Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect:
a) fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile al caror cod CPV începe cu cifra 45 (Diviziunea 45) sau executia unei constructii;
b) fie atât proiectarea, cât si executia de lucrari legate de una dintre activitatile al caror cod CPV începe cu cifra 45 (Diviziunea 45) sau atât proiectarea, cât si executia unei constructii;
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante, în masura în care acestea nu corespund celor mentionate la literele a) si b) de mai sus.

2. Contractul de furnizare este acel contract de achizitie publica, altul decât contractul de lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv în rate, închiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare. Contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere în functiune a acestora este considerat contract de furnizare.

3. Contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decât contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute în anexele nr. 2A si 2B. Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati al caror cod CPV începe cu cifra 45 (Diviziunea 45) este considerat contract de servicii.

Contractul de achizitie publica care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât si prestarea de servicii este considerat:
a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decât valoarea estimata a serviciilor prevazute în contractul respectiv;
b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decât valoarea estimata a produselor prevazute în contractul respectiv.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.