Inapoi la Achizitii Publice

Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice in SEAP

Orice autoritate contractanta, precum si orice operator economic au obligatia de a solicita înregistrarea si respectiv, reînnoirea înregistrarii în SEAP, cu respectarea conditiilor si procedurii reglementate prin normele precizate în actul normativ Hotarârea de guvern nr. 1660/2006. Înregistrarea si reînnoirea înregistrarii în SEAP se efectueaza respectând procedura electronica implementata de catre operatorul SEAP.
În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonatei de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante facilitati tehnice pentru:
1. aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restrânsa si cerere de oferte;
2. aplicarea, partial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractului de achizitie publica prevazute la art. 18 din ordonata de urgenta;
3. utilizarea licitatiei electronice, astfel cum este prevazuta aceasta modalitate speciala de atribuire a contractului de achizitie publica la art. 161-169 din ordonata de urgenta;
4. cumpararea directa, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrari, a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor art. 19 din ordonata de urgenta;
5. transmiterea spre publicare a anunturilor de intentie, de participare si de atribuire, astfel cum sunt prevazute la art. 47 din ordonata de urgenta, prin completarea formularelor specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre autoritatile contractante înregistrate în SEAP.
Prin intermediul SEAP autoritatea contractanta poate aplica urmatoarele proceduri de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice:
- licitatia deschisa;
- licitatia restrânsa;
- cererea de oferte.
Prin intermediul SEAP autoritatea contractanta poate desfasura celelalte proceduri de atribuire prin sistemul OFFLINE, având posibilitatea definirii ca etapa finala a procedurii respective de atribuire "licitatia electronica".
Prin intermediul SEAP autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, respectând plafonul mentionat la art. 19 din ordonata de urgenta, prin intermediul "Catalogului electronic".
SEAP este accesibil prin internet la o adresa dedicata www.e-licitatie.ro prin intermediul datelor de identificare ale utilizatorului agreat de catre autoritatea contractanta.
În subcapitolele ce urmeaza se vor prezenta numai procedurile de atribuire licitatie deschisa si restrânsa, întrucât procedura de atribuire "cerere de oferte" este identica cu procedura "licitatia deschisa". Se vor prezenta tot în subcapitolele ce urmeaza modul de definire al etapei finale "licitatie deschisa" pentru procedurile de atribuire care se desfasoara în sistemul OFFLINE si cumpararea directa prin intermediul "Catalogului electronic".

precedenta

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.