Inapoi la Achizitii Publice

Modalitati speciale de atribuire a contracului de achizitie publica

Autoritatea contractanta are la dispozitie urmatoarele modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica:
1. Acordul-cadru care reprezinta întelegerea scrisa intervenita între una sau sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea conditiilor esentiale care vor guverna contractile de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite într-o perioada data, în mod special în ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute în vedere.
2. Sistemul de achizitie dinamic care este un proces în întregime electronic, limitat în timp si deschis pe întreaga sa durata oricarui operator economic care îndeplineste criteriile de calificare si selectie si care a prezentat o oferta orientativa cu cerintele caietului de sarcini.
3. Licitatia electronica care este procesul repetitiv, în întregime electronic, ce se realizeaza dupa o prima evaluare completa a ofertelor prin care ofertantii au posibilitatea de a reduce preturile prezentate si/sau de a îmbunatatii alte elemente ale ofertei.
Aceste trei modalitati speciale de atribuire sunt regelementate de prevederile CAP. IV din ordonanta de urgenta si din normele metodologice de atribuire prin mijloace electronice (HG nr. 1.660/2006).

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.