Inapoi la Achizitii Publice

Dialogul competitiv

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achizitie publica daca se îndeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:
1. contractul în cauza este considerat a fi de complexitate deosebita;
2. aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restrânsa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica în cauza.
Procedura de dialog competitiv se desfasoara în trei etape:
1. etapa de preselectie a candidatilor;
2. etapa de dialog cu candidatii admisi în urma preselectiei, pentru identificarea solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si în baza careia/carora candidatii vor elabora si vor depune oferta finala;
3. etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
Dialogul competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55 din ordonanta de urgenta, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.