Inapoi la Achizitii Publice

Exceptiile ordonantei de urgenta

Ordonanta de urgenta nu se aplica pentru:
1. atribuirea contractului de achizitie publica în cazul în care se îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) contractul este inclus în categoria informatiilor secrete de stat, în conformitate cu legislatia în vigoare privind protectia informatiilor clasificate;
b) îndeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta, pentru protejarea unor interese nationale, potrivit prevederilor legale în vigoare;
2. atribuirea contractului de achizitie publica de catre structuri ale autoritatilor contractante care functioneaza pe teritoriul altor state, atunci când valoarea contractului, estimata potrivit prevederilor sectiunii a 2-a din cap. II a ordonantei de urgenta, este egala sau mai mica decât pragurile valorice prevazute la art. 124. Pentru atribuirea contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta acestor prevederi si a caror valoare estimata este mai mare decât cea prevazuta la art. 19 (cumpararea directa) trebuie sa se asigure aplicarea principiilor generale prevazute la art. 2, alin. (2) din ordonanta de urgenta, publicitatea la nivel local si respectarea prevederilor art. 35-38 (caietul de sarcini) din ordonanta de urgenta reprezentând cerinte minime în acest sens.
3. atribuirea contractului de servicii care:
a. are ca obiect cumpararea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie, indiferent de forma, în legatura cu contractul de cumparare sau de închiriere respectiv;
b. se refera la cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;
c. se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;
d. se refera la prestarea de servicii financiare în legatura cu emiterea, cumpararea, vânzarea sau transferal valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, în special operatii ale autoritatii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si la prestarea de servicii specifice unei banci centrale de catre Banca Nationala a României;
e. se refera la angajarea de forta de munca, respectiv încheierea de contracte de munca;
f. se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt destinate, în mod exclusiv, autoritatii contractante pentru propriul beneficiu.
4. atribuirea unui contract de achizitie publica ca urmare a:
a) unui acord international încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect în comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
c) aplicarii unei proceduri specifice unor organisme si institutii internationale;
d) aplicarii unei proceduri specifice prevazute de legislatia comunitara, în contextul programelor si proiectelor de cooperare teritoriala.
5. atribuirea contractului de servicii unei alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, în cazul în care acestea beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, în masura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.
În cazul atribuirii unui contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa nr. 2A si Anexa nr. 2B, atunci prevederile ordonantei de urgenta se aplica astfel:
1. în cazul unui contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea serviciilor incluse în Anexa nr. 2B autoritatea contractanta va aplica prevederile ordonantei de urgenta numai pentru contractele a caror valoare este mai mare decât cea prevazuta la art. 57, alin. (2) (publicarea în JOUE). În acest caz, obligatia autoritatii contractante de a respecta prevederile ordonantei de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. 35-38 (caietul de sarcini) si art. 56 (anuntul de particpare) din ordonanta de urgenta;
2. în cazul unui contract de achizitie publica care are ca obiect pe lânga prestarea serviciilor incluse în Anexa nr. 2B si prestarea serviciilor incluse în Anexa nr. 2A autoritatea contractanta va aplica prevederile de la punctul 1 de mai sus, numai daca valoarea estimata a serviciilor incluse în Anexa nr. 2B este mai mare decât valoarea estimata a serviciilor incluse în Anexa nr. 2A.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.