Inapoi la Achizitii Publice

Etapele in atribuirea contractului de achizitie publica

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau data transmiterii invitatiei de participare si, pe de alta parte, data limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, astfel încât operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.
Autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât dupa vizitarea amplasamentelor sau dupa consultarea la fata locului a unor documente-anexa la caietul de sarcini, precum si în cazul în care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a transmite documentatia de atribuire sau raspunsul la solicitarea de clarificari în termenele limita stabilite de ordonanta de urgenta, desi a primit în timp util o solicitare în acest sens. Într-o astfel de situatie, data limita de depunere a ofertelor se decaleaza cu o perioada suficienta, astfel încât orice operator economic interesat sa dispuna de un timp rezonabil necesar pentru obtinerea informatiilor complete si relevante pentru elaborarea ofertei.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.