Inapoi la Achizitii Publice

Reguli de evitare a conflictului de interese

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.
Persoana fizica sau juridica care a participat la întocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Persoanele fizice sau juridice care participa direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul sa fie implicati în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane:
1. persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidate sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;
2. sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
3. persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

Operatorul economic nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la încheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

Stabilirea gradului de rudenie:
Rudenia este legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe personae au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie dreapta, iar în al doilea în linie colaterala. Rudenia în linie dreapta poate fi ascendenta sau descendenta.

Gradul de rudenie se stabileste astfel:
a) în linie dreapta, dupa numarul nasterilor; astfel, fiul si tatal sunt rude în gradul întâi, nepotul de fiu si bunicul sunt rude în gradul al doilea;
b) în linie colaterala, dupa numarul nasterilor, urcând de la una dintre rude pâna la ascendentul comun si coborând de la acesta pâna la cealalta ruda; astfel, fratii sunt rude în gradul al doilea, unchiul si nepotul în gradul al treilea, verii primari în gradul al patrulea.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.