Inapoi la Achizitii Publice

Reguli de comunicare si de transmitere a datelor

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, trebuie sa fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel încât sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
1. prin posta;
2. prin fax;
3. prin mijloace electronice;
4. prin orice combinatie a celor prevazute la punctele 1-3.

Autoritatea contractanta are dreptul de a impune, în documentatia de atribuire, modalitatile de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii.
În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.
Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire utilizând mijloacele de comunicare electronice. În acest caz, autoritatea contractanta are obligatia de a preciza în anuntul de participare aceasta cerinta, precum si termenul în care aceasta trebuie îndeplinita.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.