Inapoi la Achizitii Publice

Anuntul de atribuire

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire în cel mult 48 de zile dupa ce:
1. a finalizat procedura de atribuire - licitatie deschisa, licitatie restrânsa, dialog competitiv, negociere cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achizitie publica sau încheierea acordului-cadru;
2. a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului câstigator;
3. a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.