Inapoi la Achizitii Publice

Anuntul de participare

Autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare atunci când:
1. initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restrânsa, dialog competitiv sau negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru încheierea acordului-cadru;
2. lanseaza un sistem dinamic de achizitie;
3. initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii;
4. organizeaza un concurs de solutii.

Unde se publica ?
Anuntul de participare se publica în:
- SEAP;
- JOUE în toate situatiile în care:
1. autoritatea contractanta se încadreaza în una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;
2.autoritatea contractanta se încadreaza în una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
3.valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de lucrari care urmeaza sa fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.