Inapoi la Achizitii Publice

Anuntul de intentie

Autoritatea contractanta are dreptul de a publica un anunt de intentie indiferent de procedura de atribuire pe care doreste sa o aplice în cazul atribuirii unui contract/acord-cadru de achizitie publica, fara ca publicarea acestuia sa creeze acesteia obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.
Autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de intentie în urmatoarele situatii:
1. în cazul procedurii de atribuire "licitatie deschisa", când urmareste sa beneficieze de reducerea perioadei cuprinsa între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în JOUE si data limita de depunere a ofertelor;
2. în cazul procedurii de atribuire "licitatie restrânsa", când urmareste sa beneficieze de reducerea perioadei cuprinsa între data transmiterii anuntului de participare spre publicare în JOUE si data limita de depunere a ofertelor;
3. în cazul în care valoarea totala estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/încheiate în urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
4. în cazul în care valoarea totala estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/încheiate în urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;
5. în cazul în care valoarea estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/încheiate în urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de lucrari, este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.