Inapoi la Achizitii Publice

Reguli de publicare

Tipurile de anunturi:
Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de achizitie publica si încheierii acordurilor-cadru prin publicarea:
1. anunturilor de intentie,
2. anunturilor de participare,
3. anunturilor de atribuire.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile mai sus mentionate catre operatorul SEAP, utilizând în acest sens numai mijloace electronice.
ANRMAP verifica fiecare anunt transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare în SEAP, în masura în care anuntul respectiv este în legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimata mai mare decât pragurile valorice prevazute la art. 124 din ordonanta de urgenta. În termen de doua zile lucratoare de la data primirii anuntului în SEAP, ANRMAP are obligatia:
a) fie sa emita catre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anuntul respectiv, în cazul în care în urma verificarii nu se constata erori/omisiuni de completare;
b) fie sa respinga publicarea anuntului, în cazul în care se constata erori/omisiuni de completare, informând totodata autoritatea contractanta asupra acestei decizii, precum si asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.