Inapoi la Achizitii Publice

Domeniul de aplicare al ordonantei de urgenta

Ordonanta de urgenta se aplica pentru:
a) atribuirea contractului de achizitie publica, inclusiv a contractului sectorial;
b) încheierea acordului-cadru;
c) atribuirea, de catre un operator economic fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de lucrari, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmatoarele conditii:
- respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
- valoarea estimata a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro;
d) atribuirea, de catre un operator economic fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmatoarele conditii:
- respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
- valoarea estimata a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro;
e) atribuirea contractului de achizitie publica de catre o autoritate contractanta, în numele si pentru o alta persoana fizica/juridica, în cazul în care respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;
f) organizarea concursului de solutii;
g) atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii.
În domeniul apararii tarii si securitatii nationale autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile ordonantei de urgenta în cazurile în care aplicarea acesteia conduce la:
1. furnizarea unor informatii a caror divulgare ar fi contrara intereselor esentiale de securitate ale tarii; sau
2. divulgarea unor interese esentiale de securitate ale tarii în legatura cu productia sau comercializarea de arme, munitii si material de razboi.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.