Inapoi la Achizitii Publice

Estimarea valorii contractului de servicii

Cazul 1: Autoritatea contractanta nu poate anticipa pretul total al serviciului, dar poate estima un tarif mediu lunar.
Valoarea estimata a acestui contract se determina în functie de durata contratului respectiv, astfel:
1. când durata contractului este stabilita si nu depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata având în vedere întreaga durata a contractului;
2. când durata contractului nu poate fi determinata sau depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata multiplicând valoarea lunara cu 48.

Cazul 2: Autoritatea contractanta îsi propune sa reînnoiasca contractul într-o perioada data.
Valoarea estimata a acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
1. fie valoarea totala a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni în urmatoarele 12 luni, în privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
2. fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în urmatoarele 12 luni, începând din momentul primei prestatii.

Cazul 3: Autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi.
Autoritatea contractanta va cumpara serviciile prin atribuirea mai multor contracte de servicii distincte pentru fiecare lot în parte.
Valoarea estimata a acestui contract trebuie determinata prin însumarea valorii tuturor loturilor.
Cazul 3.1: Autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi utilizând procedura "cerere de oferte".
În cazul în care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut la art. 124, lit. b) din ordonanta de urgenta, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a. valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 75.000 euro;
b. valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate.

Cazul 4: Autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze servicii de asigurare.
Valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite, precum si a altor forme de remuneratii aferente serviciilor respective.

Cazul 5: Autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare.
Valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza taxelor, comisioanelor, dobânzilor si a oricaror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective.

Cazul 6: Autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice.
Valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza onorariilor ce urmeaza a fi platite si a oricaror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.