Inapoi la Achizitii Publice

Estimarea valorii contractului de furnizare

În cazul în care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta îsi propune sa dobândeasca produse care necesita si operatiuni/lucrari de instalare si punere în functiune, atunci valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a operatiunilor/lucrarilor respective.
În vederea stabilirii valorii unui contract de furnizare trebuie avute în vedere urmatoarele cazuri:

Cazul 1: Autoritatea contractanta nu are înca stabilita modalitatea de dobândire a produselor.
Dobândirea produselor se poate realiza prin cumparare în rate, închiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare.
Valoarea estimata a acestui contract trebuie sa fie considerata ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecarui mod de dobândire a produselor.

Cazul 2: Autoritatea contractanta a stabilit modalitatea de dobândire a produselor.
Dobândirea produselor se poate realiza prin cumparare în rate, închiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare.
Valoarea estimata a acestui contract se determina în functie de durata contratului respectiv, astfel:
1. daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala cu 12 luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin însumarea tuturor ratelor platibile pe întreaga durata a contractului respectiv;
2. daca durata contractului este stabilita si este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin însumarea valorii totale a ratelor platibile pe întreaga durata a contractului respectiv, la care se adauga si valoarea reziduala estimata a produselor la sfârsitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul;
3. daca contractul se încheie pe o durata nedeterminata sau daca durata acestuia nu poate fi determinata la data estimarii, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare platibile.

Cazul 3: Autoritatea contractanta îsi propune sa reînnoiasca contractul într-o perioada data.
Valoarea estimata a acestui contract trebuie sa aiba ca baza de calcul:
1. fie valoarea totala a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni în urmatoarele 12 luni în privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
2. fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în urmatoarele 12 luni, începând din momentul primei livrari.

Cazul 4: Autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi.
Autoritatea contractanta va cumpara produsele prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte pentru fiecare lot în parte.
Valoarea estimata a acestui contract trebuie determinata prin însumarea valorii tuturor loturilor.
Cazul 4.1: Autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze produse similare, dar defalcate pe loturi utilizând procedura "cerere de oferte".
În cazul în care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut la art. 124, lit. a) din ordonanta de urgenta, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care îndeplinesc, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a. valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul în lei a 75.000 euro;
b. valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a produselor care urmeaza sa fie furnizate.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.