Inapoi la Achizitii Publice

Exceptii si interdictii

Prin exceptie de la regula generala, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri de atribuire, prin utilizarea mijloacelor electronice, numai în circumstantele specifice prevazute la:
1) art. 94 din ordonanta de urgenta [dialog competitiv];
2) art. 110, alin (1) din ordonanta de urgenta [negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare];
3) art. 122 din ordonanta de urgenta [negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare];
4) art. 124 din ordonanta de urgenta [cerere de oferte].

Interdictia de a diviza contractul de achizitie publica:
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica
în mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante în raport cu anumite praguri valorice.

precedenta<............>urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.