Inapoi la Achizitii Publice

Prezentarea scopului si principiilor ordonantei de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie

În cele ce urmeaza sintagmele si derivatele acestora se refera la:
1. Sintagma: "ordonanta de urgenta" se refera la OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Sintagma: "normele metodologice ale ordonantei de urgenta" se refera la HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Sintagma: "normele metodologice de atribuire prin mijloace electronice" se refera la HG nr. 1660/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ce este defapt "sistemul achizitiilor publice" ?
În afara de definitia data de legiuitor privind scopul ordonantei de urgenta care reglemeteaza atribuirea contractelor de achizitie publica, "sistemul achizitiilor publice" se poate spune ca este "locul" în care cererea pe care autoritatea contractanta o lanseaza se întâlneste cu ofertele mai multor operatori economici.
Spuneam ca "sistemul achizitiilor publice" este "locul", adica spatiul unde autoritatea contractanta încearca sa isi realizeze scopul. Care este scopul ordonantei de urgenta ? Scopul ordonantei de urgenta este:
1. Sa promoveze concurenta între operatorii economici;
2. Sa garanteze tratamentul egal în evaluarea ofertelor operatorilor economici;
3. Sa garanteze nediscriminarea între operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica;
4. Sa asigure transparenta si integritatea procesului de atribuire a contractului de achizitie publica;
5. Sa asigure utilizarea eficienta a fondurilor publice.

Având scopul, locul si participantii (operatorii economici), pentru atribuirea unui contract de achizitie publica, autoritatii contractante îi mai sunt necesare regulile, principiile dupa care sa se ghideze în procesul de achizitie publica.
Rolul principiilor este acela de a armoniza relatiile ce intervin într-un proces pentru a putea fi gasite sau construite solutii care sa satisfaca necesitatile aparute.

Astfel, pe parcursul procesului de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, pentru a se asigura unitatea, omogenitatea, echilibrul si coerenta trebuie avute în vedere urmatoarele principii:
1. nediscriminarea;
Prin nediscriminare se întelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant.
2. tratamentul egal ;
Prin tratament egal se întelege stabilirea si aplicarea, oricând pe parcursul procedurii de atribuire de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel încât acestia sa beneficieze de sanse egale de a devein contractanti.
3. recunoasterea reciproca;
Prin recunoastere reciproca se întelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrarilor oferite în mod licit pe piata Uniunii Europene; diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state; specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.
4. transparenta ;
Prin transparenta se întelege aducerea la cunostinta publicului a tutror informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.
5. proportionalitatea ;
Prin proportionalitate se întelege asigurarea corelatiei între: necesitatea autoritatii contractante; obiectul contractului de achizitie publica si cerintele solicitate a fi îndeplinite.
6. eficienta utilizarii fondurilor publice;
Prin eficienta utilizarii fondurilor publice se întelege folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului cu scopul de a obtine valoare pentru banii cheltuiti.
7. asumarea raspunderii.
Prin asumarea raspunderii se întelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate în procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea: profesionalismului, impartialitatii si independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.

Aplicarea principiilor în procesul de achizitie publica are ca efecte:
1. deschiderea si dezvoltarea pietei achizitiilor publice;
2. instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine si impartialitate;
3. eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile în procesul de achizitie publica;
4. eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali;
5. asigurarea "vizibilitatii" regulilor, oportunitatilor, procedurilor si a rezultatelor;
6. eliminarea cerintelor restrictive;
7. obtinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate ca fiind insuficiente în raport cu necesitatile;
8. supravegherea costurilor procesului de achizitie publica, întelegând prin aceasta, atât costurile aferente administratiei, cât si costurile aferente ofertantului;
9. limitarea aparitiei erorilor pe parcursul desfasurarii procesului de achizitie publica;
10. reducerea fraudei si coruptiei.

Orice sistem care are un scop, un loc, participanti si reguli trebuie sa fie si supravegheat. Astfel sistemul achizitiilor publice este supravegheat de urmatoarele institutii publice:
1. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP);
2. Ministerul Finantelor Publice - Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP);
3. Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale (ASSI) - Operatorul sistemului electronic de achizitii publice (SEAP);
4. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC);
5. Curtea de Conturi;
6. Autoritatea de Audit.

În conlcuzie avem:
Scopul;
Locul;
Participantii;
Regulile, principiile si
Supraveghetorii sistemului achizitiilor publice.

urmatoarea

Cursul ofera informatii cu privire la modul de derulare a achizitiilor publice efectuate cu ocazia derularii proiectelor finantate din fonduri europene.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul accesarii fondurilor europene si alte surse de finantare nebambursabila, fara taxa de participare.