Inapoi la Secretariat Computerizat

Clasificarea corespondentei

Corespondenta oficiala se poate clasifica dupa mai multe criterii:
a) dupa criteriul de circumscriere:
- corespondenta interna (între compartimente sau responsabili ai aceleasi organizatii);
- corespondenta externa (catre sau de la o institutie spre mediul exterior - alta institutie sau persoana) ;
b) dupa domeniul de activitate:
- corespondenta juridica (contestatia, întâmpinarea, notificarea, plângerea, cererea de chemare în judecata etc.);
- corespondenta administrativa (referatul, raportul, darea de seama, procesul verbal, decizia, ordinul, dispozitia);
- corespondenta protocolara (invitatii, scrisori de felicitare, felicitari, corespondenta tehnica a departamentelor de protocol etc.);
- corespondenta comerciala (cererea de oferta, oferta, comanda, reclamatia economica, avizul de însotire a marfii, scrisoarea de garantie etc.);
- corespondenta diplomatica (nota diplomatica, scrisorile de acreditare, protestul diplomatic, minuta diplomatica, nota verbala etc.)
c) dupa scopul ei:
- corespondenta de solicitare (cererea economica, juridica, etc.);
- corespondenta de informare (oferta, reclama, raportul, darea de seama, etc.);
- corespondenta de constatare (procesul verbal, etc.)
- corespondenta de decizie, îndrumare, control (ordinul, decizia);
- corespondenta de reclamatie (reclamatia economica, juridica);
- corespondenta însotitoare de acte;
d) dupa criteriul accesibilitatii:
- corespondenta secreta (transmisa prin mijloace de securitate organizate; folosita în sistemul institutionalizat (Birou Documente Secrete - BDS);
- corespondenta deschisa (transmisa pe cale obisnuita si poate lua toate formele materiale ale corespondentei - scrisoarea, faxul, e-mail, telefax, etc.)
e) dupa initiativa trimiterii scrisorii:
- scrisoarea initiala;
- de raspuns ;
- de revenire;
f) dupa criteriul suportului:
- corespondenta clasica - scrisoarea;
- corespondenta telegrafica - telegrama, telexul;
- corespondenta electronica - e-mail-ul;
g) dupa modul de întocmire:
- documente tipizate ;
- documente netipizate;
h) dupa natura si destinatia exemplarelor:
- originalul (primul exemplar care se trimite destinatarului) cu semnatura si stampila, nr. înregistrare;
- copia simpla (de arhiva sau de dosar) se scrie odata cu originalul la indigo, nu are stampila nici semnatura originala. Are numar de înregistrare.;
- duplicatul originalului pierdut se elibereaza numai dupa publicarea pierderii originalului în Monitorul Oficial. Duplicatul este eliberat tot de unitatea care a eliberat si originalul. Pe actul nou eliberat se mentioneaza "duplicat"; are puterea originalului;
- copia dupa original - se copiaza exact textul de pe original; se scrie "copie", "locul sigiliului" (LS) si "s-a semnat" (SS);
ea poate fi :
- copia certificata - are configurarea ca este valabila; se foloseste pentru pastrarea originalului, se semneaza si se elibereaza de secretariatul unitatii care pastreaza originalul. Dupa colationare se scrie "conform cu originalul", "pentru conformitate".
Obligatoriu, copia poarta semnatura si stampila ;
- copia legalizata - este eliberata de notariat. Ea contine reproducerea exacta a continutului actului, dactilografiata în sir indian sau xerox,, precum si încheierea de legalizare, sub semnatura notarului si stampila biroului notarial. Documentele legalizate se înscriu întru-un registru special la notariat;
- fotocopia - are valoare numai în cazul legalizarii de notariat;
- extrasul - constituie copia unei parti, a unui pasaj dintr-un act de dimensiuni mai mari.
Valabilitatea lui este conditionata de certificare.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de sectretariat computerizat si comunicare.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul secretariatului si al comunicarii, fara taxa de participare.