Inapoi la Secretariat Computerizat

Corespondenta ca activitate a secretariatelor

Notiunea de corespondenta include forma scrisa pe care o iau relatiile dintre doua sau mai multe persoane (de obicei sub forma unor scrisori). Dupa cum scrisorile se adreseaza unor persoane juridice, sau fizice, acestea alcatuiesc subiectul corespondentei oficiale sau private.
Corespondenta oficiala cuprinde totalitatea scrisorilor si actelor, care circula între persoane juridice sau între o persoana fizica si o persoana juridica, în scopul stabilirii unor relatii între ele.
Între o scrisoare si act exista urmatoarele deosebiri:
- scrisoarea este o comunicare adresata în scris unei persoane; actul este o dovada scrisa prin care se constata un fapt, se reglementeaza o obligatie etc.
- actul are titlu, scrisori purtatoare de titlu se întâlnesc mai rar;
- actul are specificat în cuprinsul sau titularul în folosul caruia se face constatarea;
- majoritatea actelor sunt tipizate; în cazul scrisorilor, tipizarea este rar întâlnita;
- scrisorile sunt înregistrate în Registrul de intrare-iesire; actele au numere proprii de ordine, pe baza carora se tine evidenta emiterii si circulatiei lor (în Registrul de intrare-iesire sunt înregistrate scrisorile însotitoare ale actelor);
- scrisorile pot fi redactate si semnate de orice functionar cu delegatie de corespondent; actele nu pot fi întocmite si semnate decât de functionari investiti printr-o dispozitie expresa a unui act normativ cu aceste drepturi;
- actul circula de la autor la beneficiar însotit de o scrisoare; când nu se foloseste scrisoarea însotitoare, actulnu poate fi înmânat beneficiarului decât prin luare de semnatura;
Importanta activitatii de corespondenta consta în faptul ca:
- este un element de baza pentru stabilirea relatiilor între unitatile economice, între persoanele fizice si persoane juridice care sunt obligate sa-si rezolve anumite problem în comun;
- ofera posibilitatea consemnarii scriptice a unei activitati;
- constituie un element de înregistrari contabile;
- serveste ca proba în justitie;
- permite, prin asamblarea scrisorilor ce privesc o anumita problema, constituirea unui ciclu de corespondenta ce oglindeste aparitia, modificarea sau stingerea unor relatii între persoane juridice sau între persoane fizice si persoane juridice.
- devine o bogata sursa de documentare prin constituirea unui fond arhivistic redând stadiile evolutiei raporturilor economice, precum si ale evolutiei vocabularului din domenii diferite de activitate.

urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de sectretariat computerizat si comunicare.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul secretariatului si al comunicarii, fara taxa de participare.