Securitate si Sanatate in Munca

Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca aflate deja in folosinta

1. Observatie preliminara
Obligatiile mentionate în prezenta anexa se aplica ori de câte ori caracteristicile locului de munca, activitatea, împrejurarile sau un risc impun acest lucru.

2. Stabilitate si rezistenta
Cladirile care adapostesc locuri de munca trebuie sa aiba o structura si o rezistenta corespunzatoare naturii utilizarii lor.

3. Instalatii electrice
Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucratorii trebuie sa fie protejati în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta.
Instalatiile electrice si dispozitivele de proiectie trebuie sa corespunda tensiunii nominale, conditiilor exterioare si competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

4. Cai si iesiri de urgenta
4.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramâna în permanenta libere si sa conduca în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spatii sigure.
4.2. În caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si în conditii cât mai sigure a lucratorilor de la toate posturile de lucru.
4.3. Trebuie sa existe un numar corespunzator de cai de salvare si iesiri de urgenta.
4.4. Usile de iesire în caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.
Usile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinatia de iesiri de urgenta.
Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie încuiate sau fixate astfel încât sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice lucrator care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta.
4.5. Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006.
Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie amplasata în locurile corespunzatoare.
4.6. Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie încuiate.
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel încât sa poata fi utilizate în orice moment fara dificultate.
4.7. Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrica.

5. Detectarea si prevenirea incendiilor
5.1. În functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este necesar, cu detectoare de incendii si sisteme de alarma.
5.2. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si usor de manevrat.
Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 971/2006.
Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate în locuri corespunzatoare.

6. Ventilatia locurilor de munca în spatii închise
Trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca în spatii închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate si cerintele fizice impuse lucratorilor.
În cazul utilizarii unui sistem de ventilare fortata, acesta trebuie sa fie mentinut în stare de functionare.
Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, daca acest lucru este necesar pentru sanatatea lucratorilor.

7. Temperatura în încaperi
7.1. În timpul programului de lucru, temperatura din încaperile ce contin posturi de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinându-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor.
7.2. Temperatura în camerele de odihna, încaperile pentru personalul de serviciu permanent, în încaperile sanitare, în cantine si în încaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor încaperi.

8. Iluminatul natural si artificial
8.1. În masura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.
8.2. Locurile de munca în care lucratorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de defectiune la iluminatul artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta.

9. Usi si porti
9.1. Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la înaltimea vederii.
9.2. Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent.

10. Zone periculoase
Daca locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevazute, în masura în care este posibil, cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati în aceste zone.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda în zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie marcate clar.

11. Încaperi si zone pentru odihna
11.1. Daca securitatea sau sanatatea lucratorilor, în special datorita tipului activitatii sau prezentei unui numar mai mare de angajati decât cel prevazut, impun acest lucru, lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie încaperi pentru odihna usor accesibile sau zone pentru odihna corespunzatoare.
Aceasta prevedere nu se aplica daca lucratorii sunt angajati în birouri sau în încaperi de lucru similare care ofera posibilitati echivalente de relaxare în timpul pauzelor.
11.2. Încaperile si zonele pentru odihna trebuie prevazute cu mese si scaune cu spatar.
11.3. În încaperile si zonele pentru odihna trebuie luate masuri corespunzatoare pentru proiectia nefumatorilor împotriva disconfortului cauzal de fumul de tutun.

12. Femei gravide si mame care alapteaza
Femeile gravide si mamele care alapteaza trebuie sa aiba posibilitatea de a se odihni în pozitie culcat în conditii corespunzatoare.

13. Instalatii sanitare
13.1. Vestiare si dulapuri pentru îmbracaminte
13.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie sa poarte îmbracaminte de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile si sa aiba capacitate suficienta.
13.1.2. Vestiarele trebuie sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa îsi încuie îmbracamintea personala în timpul programului de lucru.
Daca este cazul (de exemplu, existenta substantelor periculoase, umiditate, murdarie), vestiarele pentru îmbracamintea de lucru trebuie sa fie separate de vestiarele pentru vestimentatia si efectele personale.
13.1.3. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si pentru femei.
13.2. Dusuri, cabine de WC-uri si chiuvete
13.2.1. Locurile de munca trebuie dotate astfel încât lucratorii sa aiba în apropierea lor:
- dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru;
- locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de cabine de WC-uri si chiuvete.
13.2.2. Dusurile si chiuvetele trebuie prevazute cu apa curenta rece (si apa calda, daca este necesar).
13.2.3. Trebuie prevazute dusuri separate sau trebuie asigurata utilizarea separata a dusurilor pentru barbati si pentru femei.
Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurata utilizarea separata a cabinelor de WC-uri pentru barbati si pentru femei.

14. Echipamente de prim ajutor
Locurile de munca trebuie dotate cu echipamente de prim ajutor.
Echipamentele trebuie sa fie marcate corespunzator si sa fie usor accesibile.

15. Lucratori cu dizabilitati
La organizarea locurilor de munca trebuie sa se tina seama de lucratorii cu dizabilitati, daca este necesar.
Aceasta prevedere se aplica în special în ceea ce priveste usile, caile de comunicatie, scarile, dusurile, chiuvetele, WC-urile si posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucratorii cu dizabilitati.

16. Circulatia pietonilor si vehiculelor
Locurile de munca în spatii închise sau în aer liber trebuie organizate astfel încât pietonii si vehiculele sa poata circula în conditii de securitate.

17. Locuri de munca în aer liber (dispozitii speciale)
Când lucratorii sunt angajati la posturi de lucru în aer liber, astfel de posturi de lucru trebuie sa fie amenajate pe cât posibil astfel încât acestia:
a) sa fie protejati împotriva conditiilor meteorologice nefavorabile si, daca este necesar, împotriva caderii obiectelor;
b) sa nu fie expusi unui nivel de zgomot daunator, nici unor influente exterioare vatamatoare, cum ar fi gaze, vapori sau praf;
c) sa îsi poata parasi posturile de lucru rapid în eventualitatea unui pericol sau sa poata primi rapid asistenta;
d) sa nu poata aluneca sau cadea.

18. Locuri de munca în conditii de izolare (dispozitii speciale)
18.1. Angajatorul va numi prin decizie o persoana cu atributii concrete care sa supravegheze lucratorii care lucreaza în conditii de izolare.
18.2. Pentru a se putea interveni în timp util în caz de accident sau avarie la locurile de munca în conditii de izolare, acestea vor fi dotate cu mijloace tehnice care permit legatura cu persoana care asigura supravegherea:
a) constant automat (centrale de supraveghere, dispozitive de alarmare prin unde radio);
b) periodic automat (radio-telefon, telefon);
c) periodic prin intermediul unei persoane (apeluri telefonice, radio-telefon, camera de luat vederi si monitor).

19. Principii ergonomice
19.1. Dimensionarea locului de munca se realizeaza în functie de particularitatile anatomice, fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum si de dimensiunile si caracteristicile echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de miscarile si deplasarile lucratorului în timpul activitatii, de distantele de securitate, de dispozitivele ajutatoare pentru manipularea maselor, ca si de necesitatea asigurarii confortului psihofizic.
19.2. Eliminarea pozitiilor fortate, nenaturale, ale corpului lucratorului si asigurarea posibilitatilor de modificare a pozitiei în timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea locului de munca, prin optimizarea fluxului tehnologic si prin utilizarea echipamentelor de munca care respecta prevederile reglementarilor în vigoare.
19.3. Locurile de munca la care se lucreaza în pozitie asezat se doteaza cu scaune concepute corespunzator caracteristicilor antropometrice si functionale ale organismului uman, precum si activitatii care se desfasoara, corelându-se înaltimea scaunului cu cea a planului de lucru.
19.4. La locurile de munca unde se lucreaza în pozitie ortostatica trebuie asigurate, de regula, mijloace pentru asezarea lucratorului cel putin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, banci).
19.5. Echipamentele de munca, mesele si bancurile de lucru trebuie sa asigure spatiu suficient pentru sprijinirea comoda si stabila a membrelor inferioare în timpul activitatii, cu posibilitatea miscarii acestora.
19.6. Înaltimea planului de lucru pentru pozitia asezat sau ortostatica se stabileste în functie de distanta optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale lucratorului si de marimea efortului membrelor superioare.
19.7. Pentru evitarea miscarilor de rasucire si aplecare ale corpului, precum si a miscarilor foarte ample ale bratelor, trebuie luate masuri de organizare corespunzatoare a fluxului tehnologic, de manipulare corecta a materiilor prime si a produselor la echipamentele de munca la care lucratorul intervine direct.

precedenta
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de securitate si sanatate in munca intr-o unitate economica cu angajati.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul securitatii si sanatatii in munca, fara taxa de participare.