Securitate si Sanatate in Munca

Factorii de risc în sistemul de munca

Din cele prezentate anterior, rezulta ca, spatiul de manifestare al factorilor de risc este procesul de munca.
De regula, factorii de risc reprezinta abateri de la normalitatea starii sau modului de functionare al elementelor sistemului de munca.
Pentru evidentierea lor este necesara o analiza sistematica a caracteristicilor accidentogene si ale abaterilor posibile la nivelui fiecarei componente a sistemului.

1. Factorii de risc proprii executantului
Abaterea posibila a executantului de la linia ideala pe care trebuie s-o urmeze pentru îndeplinirea sarcinii de munca reprezinta întotdeauna o eroare, la nivelui uneia sau a mai multora din verigile de baza ale activitatii de munca, respectiv:
- erori de receptie, prelucrare si interpretare a informatiei;
- erori de decizie;
- erori de executie;
- erori de autoreglaj.
Eroarea executantului se concretizeaza într-un comportament inadecvat din punctul de vedere al securitatii muncii, sub forma unei actiuni gresite sau omisiuni.
Analizând posibilitatile de eroare ale executantului în raport cu celelalte elemente ale sistemului de munca rezulta lista factorilor de risc proprii executantului
- actiuni gresite;
- operatii de munca necorespunzatoare;
- operatii în afara sarcinii de munca;
- comunicari accidentologice etc.


2. Factorii de risc proprii sarcinii de munca
La nivelul sarcinii de munca pot aparea doua categorii de cauze potentiale de accidentare sau îmbolnavire profesionala:
- continut sau structura necorespunzatoare a sarcinii de munca în raport cu scopul sistemului de munca (operatii/reguli, procedee gresite, absenta unor metode de munca necorespunzatoare);
- sub/supradimensionarea cerintelor impuse executantului .
Analizând aceste disfunctii rezulta lista generica a factorilor de risc proprii sarcinii de munca (respectiv care se regasesc la nivelul sarcinii de munca)

3. Factorii de risc proprii mijloacelor de productie
Analizand mijloacele de productie în raport cu executantul, rezulta ca dupa natura actiunii lor factorii de risc proprii m.p. se pot manifesta sub urmatoarele forme:
- factori de risc mecanic - eliberarea brusca, necontrolata si contraindicata, a energiei cinetice încorporate în m.p. sau în parti ale acestora;
- factori de risc termic - actiunea energiei termice încorporate în m.p. la contactul sau manipularea acestora de catre executant;
- factori de risc electric - contactul direct sau indirect al executantului, cu energia electrica vehiculata de m.p.;
- factori de risc chimic - proprietatile nocive ale substantelor chimice utilizate în procesul de munca;
- factori de risc biologic - cu actiune de natura biologica, nociva sau potential accidentogena, în functie de caracteristicile macro-organismelor si microorganismelor utilizate în procesul de munca.

4. Factorii de risc proprii mediului de munca
Mediul fizic ambiant poate prezenta abateri sub forma de depasiri ale nivelului sau intensitatii functionale ale parametrilor specifici (microclimat, zgomot, vibratii, noxe chimice, radiatii, iluminat etc.), precum si de aparitie a unor conditii de munca inadecvate (suprasolicitare fizica).
Mediul social se caracterizeaza prin factori de risc de natura psihica al caror rezultat este suprasolicitarea executantului.
Studiul sistematic al acestor abateri în raport cu actiunea lor negativa, generatoare de accidente sau boli profesionale asupra executantului.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de securitate si sanatate in munca intr-o unitate economica cu angajati.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul securitatii si sanatatii in munca, fara taxa de participare.