Securitate si Sanatate in Munca

Elementele procesului de munca si interactiunea acestora

Sistemul de munca

Accidentele de munca si bolile profesionale:
- sunt evenimente aleatoare - (aparitia lor putând fi apreciata doar probabilistic);
- sunt în mod obligatoriu într-un raport de cauzalitate cu elementele procesului de munca.
In orice proces de munca sunt implicate patru (4) elemente, care interactioneaza si se influenteaza reciproc în vederea realizarii unui scop unic:
- executantul (e);
- sarcina de munca (s);
- mijloacele de productie (m);
- mediul de munca (me).
Cu alte cuvinte, elementele implicate în procesul de munca constituie un sistem:
1. executantul reprezinta omul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de munca.
2. sarcina de munca = totalitatea actiunilor pe care trebuie sa le efectueze executantul în vederea realizarii scopului sistemului de munca. (aceasta se circumscrie demersurilor comportamentale ale executantului în raport cu mijloacele de productie si cu mediul de munca).
- executantul se raporteaza la sarcina prin intermediul aptitudinilor, cunostintelor sale profesionale, deprinderilor etc.
3. mijloacele de productie = totalitatea mijloacelor de munca (cladiri, instalatii, masini, unelte, mijloace de transport etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, produse intermediare etc.) utilizate în procesul de productie a bunurilor materiale.
4. mediul de munca = ambianta în care executantul îsi desfasoara activitatea. Mediul de munca cuprinde, pe de o parte mediul fizic ambiant (spatiul de lucru, conditiile de iluminat, microclimatul, zgomotul, vibratiile. radiatiile, puritatea (relatiile aerului etc.), iar pe de alta parte mediul social de grup, raporturi pe orizontala si verticala etc.).
Procesul de munca = succesiunea în timp si spatiu a activitatilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie în sistemul de munca.
In cadrul sistemului de munca, executantul si elementele materiale intra în relatie functionala prin intermediul sarcinii de munca.
In raport cu executantul, sarcina si mediul de munca actioneaza direct asupra acestuia, în timp ce mijloacele de productie numai indirect, prin intermediul sarcinii.
Din punctul de vedere al protectiei muncii, procesul de munca manifesta 2 caracteristici esentiale:
- prezenta omului în calitate de executant;
- sistemul de munca (capacitatea elementelor implicate în realizarea lui de a constitui un sistem).
Prima trasatura defineste procesul de munca - drept spatiul de producere a accidentelor de munca si bolilor profesionale.
Cea de a doua trasatura defineste accidentele de munca si bolilor profesionale, cea ce permite întelegerea mecanismului de aparitie a celor doua evenimente.
Prin urmare, existenta generica a celor patru pentru constituirea unui sistem de munca si desfasurarea unui proces de munca nu este suficienta pentru constituirea unui sistem de munca si desfasurarea unui proces de munca.
Acestea trebuie sa coexiste în spatiu si timp si sa interactioneze, dar nu la întâmplare, ci în virtutea unui scop comun. modul în care se produc interactiunile este esential pentru realizarea scopului propus.
Daca fenomenul accidentarii si îmbolnavirii profesionale este privit ca un efect circumscris obligatoriu unui proces de munca, pentru a ajunge la cauzele care l-au produs trebuie sa se stabileasca si sa se analizeze ce se întâmpla în interiorul acestui spatiu de circumscriere, respectiv în interiorul sistemului de munca.
In conditiile în care elementele implicate în realizarea procesului de munca functioneaza si interactioneaza corect, ele vor realiza scopul pentru care a fost creat sistemul, respectiv cel de a produce si nu de a se autodistruge. Orice deficienta la nivelul unuia sau a mai multor elemente, reprezentând o abatere în functionarea prestabilita a sistemului, conduce la cresterea entropiei, deci la manifestarea tendintei sale de autodistrugere, inclusiv prin vatamarea omului.
Accidentele de munca si bolile profesionale sunt deci rezultatul unor disfunctii ale sistemului de munca, generate de dereglarile elementelor sale constituente.
Posibilitatea aparitiei unor astfel de abateri, dar si de corectie a lor prin masuri adecvate rezida în chiar natura- sistemului de munca.
Caracteristicile sistemului de munca :
a. sistemul este deschis - prin componenta om si semi-deschis prin componenta tehnica (mijloacele de productie si mediul fizic de munca).
b. sistemul este dinamic - schimbându-si starile sub actiunea legii timpului.
Se evidentiaza trei profiluri de stare, semnificativ distincte dupa probabilitatea producerii unor abateri de la starea normala:
- profilul de stare cu tendinta optimizatoare;
- profilul de stare optima;
- profilul de stare involutiv.
c. sistemul este integral - întelegând prin aceasta ca modul sau de manifestare nu este reductibil la starile si trasaturile componentelor luate separat sau la suma simpla (aritmetica).
d. sistemul este autoreglabil - adica poseda capacitatea de a folosi informatia despre efectele actiunilor reglatorii anterioare pentru corectarea eventualelor abateri sau erori si pentru perfectionarea actiunilor viitoare.
e. sistemul de munca este determinist - prin constructie si relativ aleator prin modul concret de functionare.
Disfunctiile sistemului nu conduc întotdeauna, obligatoriu, la vatamarea sau modificarea starii de sanatate a organismului uman. Pentru ca sa se produca un astfel de efect este necesar ca ele sa se constituie într-un lant cauzal, a carui ultima veriga este întâlnirea dintre victima si agentul material care o lezeaza.
Acest lant este alcatuit din factori (însusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor sistemului de munca, care constituie cauze potentiale de accidentare si/sau îmbolnavire profesionala (prescurtat factori de risc).

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de securitate si sanatate in munca intr-o unitate economica cu angajati.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul securitatii si sanatatii in munca, fara taxa de participare.