Securitate si Sanatate in Munca

Standarde europene armonizate

Pentru ca un standard european sa fie armonizat trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
- sa se refere la produse sau grupe de produse;
- sa fie elaborat pe baza unui mandat din partea UE sau AELS;
- sa fie adoptat în cel putin un stat membru;
- sa fie publicat în jurnalul oficial al uniunii europene.
Atunci când este cazul, comisia u.e. va notifica statelor membre necesitatea de a retrage anumite standarde de pe lista standardelor armonizate.

Concluzii
Obiectivul principal al U.E.: crearea pietei unice, fara bariere comerciale interne si cu mentinerea sau impunerea unor nivele comune de s.s.m. care sa permita circulatia libera a fortei de munca.
Inspectorii de securitatea muncii se confrunta cu probleme de acest tip la anchetarea accidentelor de munca. Astfel, ei trebuie sa stabileasca daca produsele cu care s-a lucrat au fost necorespunzatoare sau daca modul în care au fost utilizate aceste produse a fost necorespunzator.
Toate acestea au condus la necesitatea ca în sistemul de reglementari din domeniul s.s.m. sa se separe aspectele privind produsele, de aspectele privind activitatile.
Sistemul de reglementari în domeniul s.s.m. din românia are la baza articolele 22(1) si 38(2) din constitutie, prin care se stabileste ca salariatii au dreptul la protectie sociala a muncii, si cuprinde:
- legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006;
- normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 (h.g. nr. 1425/2006);
- normele specifice de securitate a muncii ;
- standardele.
Standardele de securitatea muncii sunt complementare cu normele metodologice si cu normele specifice.
Standardele se refera la modul în care sunt realizate produsele, iar normele la modul în care sunt utilizate produsele respective.
Mijloacele prin care se atinge acest obiectiv sunt:
a) directivele, (sunt obligatorii)- stabilesc cerintele esentiale de securitate, sanatate etc.
b) standardele armonizate, (au caracter voluntar)- ofera o baza de conformitate cu cerintele (obligatorii) formulate în directive.
c) procedurile de atestare si marca de conformitate - ofera dovada conformitatii cu cerintele din directive.

urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de securitate si sanatate in munca intr-o unitate economica cu angajati.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul securitatii si sanatatii in munca, fara taxa de participare.