Inapoi la Resurse Umane Revisal

Contributiile obligatorii datorate de angajat si angajator

1. CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE (CAS)
ANGAJATORUL.
Contributia de CAS datorata pentru conditii normale - 20.8%
Contributia de CAS datorata pentru conditii deosebite - 24.5%
Contributia de CAS datorata pentru conditii speciale - 29.5%.
Contributia se aplica la fondul total de salarii brute lunare realizate de angajati din care se scade suma aferenta concediilor medicale indiferent din ce fond se suporta.
ANGAJATUL.
Contributia individuala de CAS este 10,5% indiferent de conditiile de munca. Calculul si plata acesteia cad in sarcina angajatorului dar suportarea efectiva este a salariatului.

2. CONTRIBUTIA LA ASIGURARILE PT ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
ANGAJATORUL.
Se stabileste in functie de clasa de risc (codul CAEN) in limita unui procent minim de 0,4% si maxim de 2%.
Contributia se aplica la fondul total de salarii brute lunare realizate de angajati din care se scade suma aferenta concediilor medicale indifferent din ce fond se suporta. La numarul de zile de concediu medical se aplica % iar suma rezultata se aduna la contributia anterioara.
ANGAJATUL -nu datoreaza aceasta contributie.

3. CONTRIBUTIA LA BUGETUL ASIGURARILOR PT. SOMAJ
ANGAJATORUL.
Contributia este de 0.5% si se aplica la fondul total de salarii brute lunare din care se scad concediile medicale platite din FNUASS. In cazul in care unitatea are angajati si pensionari, din total salarii brute se scad salariile brute ale pensionarilor.
ANGAJATUL.
Contributia individuala este de 0,5% si se calculeaza la total venit brut minus concedii medicale platite din FNUASS. Pensionarii pt limita de varsta ce cumuleaza pensia cu salariul, nu datoreaza contributia de 0,5%.

4. CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS)
ANGAJATORUL.
Contributia este de 5,2% si se aplica la fondul total de salarii brute lunare din care se scad concediile medicale platite din FNUASS.
ANGAJATUL.
Contributia individuala este de 5,5% si se calculeaza la total venit brut minus concedii medicale platite din FNUASS si fondul de salarii.

5. CONTRIBUTIA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP.
ANGAJATORUL.
Agentii economici ce au 75 de angajati precum si institutiile publice ce au 25 de angajati au obligatia de a angaja cu CIM in procent de 4% din nr. total de angajati, persoane cu handicap. In caz contrar, au obligatia de a plati lunar catre bugetul de stat o suma egala cu salariul minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au incadrat persoane cu handicap. Contributia nu se datoreaza daca societatea face dovada ca au solicitat trimestrial la ANOFM repartizarea persoanelor cu handicap in vederea angajarii si nu au primit repartizari.
ANGAJATUL - nu datoreaza aceasta contributie.

6. COTA DE CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII (CCI)
ANGAJATORUL.
Cota este de 0,85% si se aplica la fondul total de salarii brute lunare din care se scad concediile medicale platite din FNUASS. Se regaseste sub denumirea de Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate(FNUASS).
ANGAJATUL - nu datoreaza aceasta contributie.

7. FONDUL DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE.
ANGAJATORUL.
Cota este de 0,25% si se aplica la fondul total de salarii brute lunare inclusive concediile medicale platite din FNUASS si fondul de salarii. In cazul in care unitatea are angajati si pensionari, din total salarii brute se scad salariile brute ale pensionarilor.
ANGAJATUL - nu datoreaza aceasta contributie.

8. IMPOZITUL PE SALARII
ANGAJATORUL - nu datoreaza aceasta contributie.
ANGAJATUL.
Cota este de 16% aplicat asupra venitului impozabil care se obtine astfel:
-pasul 1: din venitul brut se scad contributiile obligatorii (9,5%, 0,5%, 6,5%);
-pasul 2: din ce rezulta se scade deducerea personala de baza (250 lei) si dupa caz, deducerea suplimentara (cate 100 lei pt fiecare persoana aflata in intretinere);
-pasul 3: ceea ce ramane este venitul impozabil asupra caruia se aplica 16%;
-pasul 4: tot din venitul impozabil se scade impozitul si se aduna deducerile. Ceea ce rezulta reprezinta salariul net.

9. DEDUCERI PERSONALE DE BAZA (DPB) se acorda lunar salariatilor cu CIM numai la functia de baza (de regula, unde au CIM cu 8 ore). In cazul in care un salariat are si alte CIM cu timp partial la acele CIM nu beneficiaza de deducere.
Nivelul deducerii este stabilit degresiv: cu cat venitul brut lunar este mai mare cu atat cuantumul deducerii este mai mic.
Pana la 1000 lei, DPB este de 250 lei, peste 3000 lei deducerea este 0.
Formula de calcul este: 250 x [1 - (venit brut - 1000)/2000].
Ex.: Un salariat cu venit brut de 1100 lei are DPB de 240 lei.
250 x [1 - (1100 - 1000)/2000]= 237,50 lei. Se rotunjeste in favoarea salariatului.
Daca salariatul ar fi avut si o persoana in intretinere, deducerea ar fi fost 240 +100=340.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de resurse umane si revisal.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul resurselor umane si revisal, fara taxa de participare.