Inapoi la Resurse Umane Revisal

Principii generale privind stabilirea salariilor de baza

Retinem:
- salariile de baza rezultate din calcul se rotunjesc la leu în favoarea angajatului;
- în vederea stabilirii salariilor de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activitatii, cei aflati în concediu platit pentru îngrijirea copilului de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concedii medicale sau fara plata precum si persoanele angajate în institutii publice ale caror contracte de munca sunt suspendate si persoanele care revin în institutii publice ale caror contracte au fost supendate vor fi evaluate prin examen de testare organizat de angajator:
a) cu personalul care promoveaza acest examen se procedeaza în acelasi mod ca si în cazul personalului angajat prin concurs;
b) celor ce nu promoveaza examenul li se atribuie salariul avut anterior, sau, dupa caz, salariul minim al functiei avute anterior.
Indiferent de sectorul de activitate în care este încadrat, fiecarui salariat i se întocmeste anual o apreciere de serviciu, respectiv i se face evaluarea performantelor profesionale, document în baza caruia i se stabileste si SB pentru urmatoarea perioada de activitate.
În acest scop s-a emis HG 749/1998 (MO407/1998) în baza caruia mai multe ministere si sectoare de activitate au emis norme proprii privind metodologia de evaluare a performantelor individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a SB între limite.
Conform art.18 din HG 749/1998 criteriile de evaluare si ponderea acestora în stabilirea punctajului final sunt urmatoarele:
1) gradul de îndeplinire al standardelor de performanta = 50%,
2) asumarea responsabilitatii = 25%,
3) adecvarea la complexitatea muncii = 15%,
4) initiativa si creativitate = 10%.
Notele acordate au urmatoarea semnificatie:
nota 1 = nesatisfacator
nota 2 = satisfacator
nota 3 = la nivelul standardelor de performanta
nota 4 = bun
nota 5 = foarte bun
Acestea vor fi acordate de catre seful compartimentului, salariat (autoevaluare), si inspectorul de resurse umane sau alta persoana desemnata de conducatorul unitatii.
Directorul sau unul dintre loctiitori, nominalizat prin decizie scrisa, hotaraste asupra rezultatului final tinând cont de cele trei evaluari. Rezultatele finale se comunica angajatilor în termen de 5 zile, iar acestia au dreptul la contestatie în termen de 5 zile de la luarea la cunostinta.
Înainte de a se declansa perioada de aprecieri, toate posturile din schema de organizare se evalueaza printr-o decizie scrisa care stabileste nivelul minim, cel maxim si cel mediu pentru fiecare post. În functie de rezultatele finale se disting 3 situatii:
- punctajul realizat se înscrie între limite - angajatul corespunde postului;
- punctajul realizat se situeaza sub limita minima - angajatul nu corepunde postului;
- punctajul realizat se situeaza peste limita maxima - salariatul poate fi promovat, dar se promoveaza numai daca este cel putin la nivelul minim al gradului sau treptei profesionale urmatoare.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de resurse umane si revisal.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul resurselor umane si revisal, fara taxa de participare.