Inapoi la Resurse Umane Revisal

Principiile sistemului de salarizare

- la munca egala salariu egal;
- salariu diferentiat dupa nivelul studiilor;
- salariu diferentiat în raport cu functia îndeplinita;
- salariu diferentiat în raport cu cantitatea si calitatea muncii (ex: la salarizare în ?acord);
- salariu diferentiat în raport cu conditiile de munca;
- caracterul confidential al Salariului;
- la stabilirea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii politice, etnice, varsta, stare materiala, etc.
- Salariul se plateste periodic la interval de cel mult o luna. Întârzierea nejustificata a platii poate duce la obligarea angajatorului de a plati daune interese salariatilor.
- drepturile salariale cuvenite angajatilor se platesc înaintea altor obligatii ale unitatii.
- Salariul se stabileste prin negocieri colective sau individuale.
- drepturile salariale ale angajatilor nu pot fi urmarite si nu se pot face retineri ale acestora decât în conditiile si cazurile prevazute de lege.
În baza art.409/Cod procedura civila coroborat cu art.164/L53 si alte prevederi legale, drepturile salariale ale angajatilor pot fi grevate de retineri în urmatoarele limite:
- pâna la 1/2 din salariul lunar net pentru sumele datorate cu titlu de obligatii de întretinere (pensie alimentara);
- pâna la 1/3 din salariul lunar net pentru repararea pagubelor pricinuite patrimoniului;
- pâna la 1/5 din salariul lunar net pentru orice alte datorii cum ar fi: marfuri cumparate, servicii prestate în sistemul cu plata în rate;
- pâna la 1/10 din salariul lunar net pentru constituirea garantiei gestionare;
- pentru obligatii financiare pe baza de consimtamânt, retinerea este în cuantumul lunar stabilit prin angajamentul scris al debitorului fara a se depasi 1/2 din Salariu lunar net.
În cazul în care S lunar al unui angajat este urmarit concomitent pentru mai multe categorii de retineri, totalul acestora nu poate depasi valoarea de 1/2 din Salariu lunar net, fapt pentru care legiuitorul a stabilit ordinea de prioritati:
1) pensia de întretinere;
2) plata despagubirilor pentru repararea daunelor cauzatoare prin moarte sau vatamare corporala;
3) plata datoriilor catre stat din: contributii obligatorii, impozite si taxe;
4) plata datoriilor pentru recuperarea pagubelor pricinuite statului, institutiei sau unor terte persoane;
5) plata celorlalte datorii.
Prezentele prevederi nu intra în contradictie cu art.164/CM deoarece Codul de procedura civila devine în acest caz lege speciala. Aceste dispozitii se aplica si asupra sumelor cuvenite în baza drepturilor de autor, inventator, salariile membrilor cooperatiei mestesugaresti, pensiilor de orice fel.
Când un salariat are datorii la mai multi creditori, iar cota de 1/2 din S lunar net nu acopera toate creantele, acestea se retin în ordinea de prioritate stabilita de lege, iar compartimentul de personal este obligat sa comunice în scris celorlalti creditori în termen de 5 zile motivele pentru care nu s-au efectuat retinerile în totalitate sau partial.
Toate retinerile din salariu se realizeaza numai pe baza de titluri executorii aduse la cunostinta salariatului sub semnatura (decizii).
Inspectorul de resurse umane are obligatia ca în orice situatie de încetare a raporturilor de munca, salariatului sa i se întocmeasca o nota de lichidare în 2 exemplare în care sa i se specifice datele de identitate personale si urmatoarele: sumele de retinut, titlurile executorii, emitentul acestora cu nume, adresa si numar cont bancar, iar la adresa de transfer sau dosarul de pensie se anexeaza originalul notei de lichidare însotit de originalele titlurilor executorii.
La desfacerea contractului de munca al unui angajat, indiferent de motiv, trebuie sa se comunice în scris creditorilor noul loc de munca al salariatului sau pozitia de pensioner si casa de pensii prin care îsi primeste drepturile.
În cazul desfacerii contractului de munca pe motive disciplinare sau disponibilizari, titlurile executorii se restituie creditorilor cu recomandarea de a urmari recuperarea datoriilor prin administratia financiara de domiciliu.
Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca din cauza de boala sau accident, ajutoarele pentru prevenirea îmbolnavirilor sau pentru refacerea sanatatii care se platesc prin asigurari sociale nu pot fi urmarite decât pentru plata pensiilor de întretinere.
Soldele militarilor în termen, ale militarilor cu termen redus, elevilor si studentilor institutiilor militare pot fi urmarite în cuantum de 1/3 din repararea pagubelor unitatii. Nu pot fi urmarite pentru nici un fel de retineri sumele reprezentând:
- ajutorul de deces;
- ajutorul pentru sarcina si lehuzie sau pentru îngrijirea copilului bolnav pâna la 3 ani;
- diurna de delegare, indemnizatia de detasare si de transfer;
- bursele de studii.

precedenta<............>urmatoarea
Cursul ofera informatii cu privire la modul de administrare al activitatii de resurse umane si revisal.
Echipa Cursuri Gratis Online iti ofera posibilitatea de a te perfectiona in domeniul resurselor umane si revisal, fara taxa de participare.